https://vatco.vn/wp-content/uploads/2016/10/h1-1.jpg

Nâng cấp Hệ thông kích từ nhà máy Nhiệt điện Cẩm Phả

Title:

Description:

Nâng cấp Hệ thông kích từ nhà máy Nhiệt điện Cẩm Phả

h1-1.jpg

Công trình: Nâng cấp Hệ thống kích từ nhà máy Nhiệt điện Cẩm Phả

Thời gian thực hiện: Tháng 10/2023

Liên hệ

Công ty Cổ phần Vật tư & Thiết bị Công nghiệp
024 3514 6211

www.vatco.vn

info@vatco.vn

Theo dõi hoạt động của chúng tôi

Phương châm của VATCO là xây dựng một đội ngũ cán bộ, nhân viên có tính chuyên nghiệp cao, coi đó là tiền đề để tạo nên sức mạnh trong kinh doanh và thúc đẩy công ty phát triển một cách vững chắc.