Cung cấp dịch vụ

Lĩnh vực – Giải pháp


Nhà máy thủy điện

Nhà máy thủy điện


Nhà máy nhiệt điện

Nhà máy nhiệt điện


Truyền tải và phân phối điện năng

Truyền tải và phân phối điện năng


Liên hệ

Công ty Cổ phần Vật tư & Thiết bị Công nghiệp
024 3514 6211

www.vatco.vn

info@vatco.vn

Theo dõi hoạt động của chúng tôi

Phương châm của VATCO là xây dựng một đội ngũ cán bộ, nhân viên có tính chuyên nghiệp cao, coi đó là tiền đề để tạo nên sức mạnh trong kinh doanh và thúc đẩy công ty phát triển một cách vững chắc.