Tin tức ngành điện

Thông tin thêm về cơ chế tài chính trong dự thảo Quyết định 24 về giá điện bình quân

Thứ ba, 05 Tháng 9 2023 01:39

Tin tức

Mới đây trước ý kiến cho rằng, việc hạch toán khoản lỗ (chênh lệch tỷ giá, lỗ kinh doanh…) của Tập đoàn Điện lực Việt Nam (EVN) là không phù hợp, Cục Điều tiết Điện lực đã có thông tin làm rõ hơn vấn đề này.

Đại diện Cục Điều tiết Điện lực – Bộ Công Thương cho biết, cơ sở để đề xuất quy định cho thu hồi lỗ sản xuất kinh doanh điện của EVN trong tính toán giá điện tại Dự thảo Quyết định thay thế Quyết định số 24/2017/QĐ-TTg về cơ chế điều chỉnh mức giá bán lẻ điện bình quân (Quyết định 24) đã được xem xét dựa trên quy định của pháp luật và tình hình thực tế, cũng như ý kiến của các Bộ, ngành...

Theo đó, Điều 4 Quyết định 24 quy định các thành phần cấu thành lên giá bán lẻ điện bình quân hàng năm bao gồm chi phí của các khâu trong chuỗi sản xuất-cung ứng điện (phát điện, truyền tải điện, phân phối - bán lẻ điện, điều độ hệ thống điện và điều hành giao dịch thị trường điện lực, chi phí dịch vụ phụ trợ hệ thống điện, chi phí quản lý chung của Tập đoàn Điện lực Việt Nam) và các khoản chi phí khác chưa được tính vào giá điện.

Theo quy định tại Quyết định 24, các khoản chi phí khác chưa được tính vào giá điện bao gồm cả chênh lệch tỷ giá đánh giá lại chưa được phân bổ được đưa vào giá thành sản xuất kinh doanh điện năm N (năm tính giá) do Bộ Công Thương, Bộ Tài chính xem xét, quyết định hàng năm. Quyết định 24 đã quy định việc các khoản chi phí đã phát sinh nhưng chưa được tính vào giá điện trong các lần điều chỉnh trước đây sẽ được xem xét để tính toán phân bổ vào giá điện của kỳ đang tính toán.

Trong giai đoạn trước khi ban hành Quyết định 24, chênh lệch tỷ giá là khoản chi phí lớn nhất thường bị treo chưa hạch toán vào giá thành sản xuất kinh doanh điện cũng như giá điện hoặc chỉ được hạch toán phân bổ một phần tùy tình hình tài chính của mỗi năm.

Từ giữa Quý I năm 2022, giá nhiên liệu thế giới đã tăng cao do ảnh hưởng của tình hình địa chính trị thế giới, dẫn đến làm tăng chi phí mua điện từ các nhà máy điện sử dụng nhiên liệu nhập khẩu hoặc có giá nhiên liệu tham chiếu theo giá thị trường. Chi phí mua điện tăng cao nhưng giá bán lẻ điện được giữ ổn định dẫn đến kết quả sản xuất kinh doanh điện của EVN năm 2022 lỗ hơn 26 nghìn tỷ đồng (đã tính đến các khoản doanh thu và thu nhập khác từ hoạt động cho thuê cột điện và hoạt động tài chính). Giá nhiên liệu năm 2023 tuy đã bớt căng thẳng so với năm 2022 nhưng vẫn ở mức cao so với giai đoạn trước 2022, gây ảnh hưởng lớn đến cân bằng tài chính của EVN.

Việc điều chỉnh tăng giá bán lẻ điện bình quân năm 2023 ở mức 3% từ ngày 04 tháng 5 năm 2023 (là mức tăng thấp nhất theo quy định tại Quyết định 24 và thấp hơn so với kết quả tính toán) để đảm bảo tác động đến kinh tế vĩ mô, sản xuất của doanh nghiệp và đời sống của người dân là nhỏ nhất cũng đã giải quyết một phần khó khăn cho tình hình tài chính và dòng tiền của EVN, tuy nhiên chi phí năm 2023 tiếp tục bị dồn tích do mức điều chỉnh giá điện chưa đủ thu hồi chi phí đầu vào hình thành giá (mà chủ yếu là chi phí mua điện, chiếm hơn 80% tổng chi phí sản xuất kinh doanh điện của EVN). Như vậy, thực tế năm 2022, 2023, việc lỗ hoạt động sản xuất kinh doanh điện là do doanh thu từ hoạt động sản xuất kinh doanh điện không đủ bù dắp cho các chi phí phát sinh phục vụ hoạt động sản xuất kinh doanh điện (chính là việc giá bán lẻ điện chưa đủ bù đắp chi phí giá thành sản xuất kinh doanh điện). Do đó, các khoản chi phí đầu vào của các năm 2022, 2023 theo quy định tại Quyết định 24 được thu hồi thông qua giá điện mà chưa được thu hồi (năm 2022 không điều chỉnh tăng giá điện) hoặc chưa được thu hồi đầy đủ (năm 2023 chỉ điều chỉnh tăng ở mức 3%) để đảm bảo an sinh xã hội và phát triển chung thì cần được xem xét thu hồi trong các lần điều chỉnh giá điện tiếp theo.

Thông tin thêm về cơ chế xử lý tài chính cho EVN trong dự thảo Quyết định 24 về giá điện bình quân
Cần có cơ chế xử lý tài chính cho EVN đảm bảo hoạt động (Ảnh minh hoạ)

Nguyên tắc định giá của Nhà nước được quy định tại khoản 1 Điều 20 Luật Giá năm 2012 như sau: “Bảo đảm bù đắp chi phí sản xuất, kinh doanh thực tế hợp lý, có lợi nhuận phù hợp với mặt bằng giá thị trường và chủ trương, chính sách phát triển kinh tế - xã hội của Nhà nước trong từng thời kỳ”.

Luật Giá năm 2023 được Quốc hội thông qua ngày 19 tháng 6 năm 2023 (có hiệu lực từ ngày 01 tháng 7 năm 2024) quy định nguyên tắc định giá của Nhà nước là “Bảo đảm bù đắp chi phí sản xuất, kinh doanh hợp lý, hợp lệ; lợi nhuận (nếu có) hoặc tích lũy theo quy định của pháp luật (nếu có) phù hợp với mặt bằng thị trường; bảo đảm phù hợp với cung cầu hàng hóa, dịch vụ, điều kiện thị trường tại thời điểm định giá và chủ trương, chính sách phát triển kinh tế - xã hội của Nhà nước trong từng thời kỳ”.

Như vậy căn cứ quy định hiện hành tại Luật Giá, giá điện cần đảm bảo bù đắp đủ chi phí thực tế hợp lý và có lợi nhuận phù hợp. Quyết định 24 đã có quy định về việc cho phép phân bổ các khoản chi phí khác chưa được tính vào giá điện trong tính toán giá điện hằng năm để đảm bảo giá điện phản ánh được đúng giá thành (và sau đó là có khoản lợi nhuận phù hợp).

Căn cứ vào thực tế Chính phủ điều hành giá điện để đảm bảo kinh tế vi mô, Dự thảo Quyết định thay thế Quyết định 24 cần có cơ chế để đảm bảo các chi phí chưa được thu hồi đủ trong các lần điều chỉnh giá điện thì được xem xét thu hồi trong các lần điều chỉnh tiếp theo. Giá điện kế hoạch ngoài việc đảm bảo thu hồi chi phí giá thành điện cho giai đoạn kế hoạch còn cần đảm bảo thu hồi chi phí giá thành điện thực tế đã phát sinh hợp lý hợp lệ trong quá khứ nhưng chưa được thu hồi đầy đủ dẫn đến hoạt động sản xuất kinh doanh của doanh nghiệp bị lỗ trong quá khứ. Nếu không có quy định cụ thể về việc xem xét thu hồi lỗ sản xuất kinh doanh điện trong quá khứ sẽ có thể ảnh hưởng đến khả năng phát triển và bảo toàn vốn Nhà nước của EVN nếu hoạt động sản xuất kinh doanh thua lỗ kéo dài trong bối cảnh giá điện tại một số thời điểm sẽ phải thực hiện điều chỉnh theo lộ trình, phù hợp với điều kiện kinh tế vĩ mô ở từng thời kỳ.

Dự thảo Quyết định thay thế Quyết định 24 cũng đã quy định các khoản chi phí khác chưa được phân bổ vào giá điện cần xác định theo Báo cáo tài chính đã kiểm toán, tức theo giá thành thực tế và có sự kiểm tra, giám sát của liên Bộ, ngành theo chương trình kiểm tra chi phí sản xuất kinh doanh điện hằng năm đã quy định tại Quyết định 24 (việc kiểm tra này tiếp tục được quy định tại Dự thảo Quyết định thay thế Quyết định 24).

Bộ Công Thương sẽ chủ trì, phối hợp với Bộ Tài chính, Ủy ban Quản lý vốn nhà nước tại doanh nghiệp rà soát phương án phân bổ các khoản chi phí chưa được tính vào giá điện do EVN đề xuất để báo cáo Thủ tướng Chính phủ xem xét, cho ý kiến, đảm bảo sự thống nhất trong quản lý, điều hành kinh tế vĩ mô mà giá điện là một yếu tố trong đó.

Hiện, Bộ Công Thương đã hoàn thiện Dự thảo Quyết định 24 và trình Thủ tướng Chính phủ xem xét, quyết định sau khi lấy ý kiến của các Bộ, ngành, doanh nghiệp, người dân liên quan.

Báo Công Thương
 

Lấy ý kiến dự thảo Kế hoạch huy động nguồn lực thực hiện chuyển đổi năng lượng công bằng (JETP)

Thứ hai, 28 Tháng 8 2023 02:48

Tin tức

Chiều 11/8 tại Hà Nội, Bộ Tài nguyên và Môi trường tổ chức hội thảo tham vấn dự thảo kế hoạch huy động nguồn lực thực hiện Chuyển đổi năng lượng công bằng JETP.
Hội thảo quốc tế chuyển đổi năng lượng công bằng và mục tiêu phát triển bền vữngVEPG cần sớm triển khai thỏa thuận JETP trong năm 2023

Hội thảo Tham vấn “Dự thảo kế hoạch huy động nguồn lực thực hiện Tuyên bố chính trị thiết lập quan hệ Đối tác Chuyển đổi năng lượng công bằng (JETP)” do Thứ trưởng Bộ Tài nguyên và Môi trường Lê Công Thành chủ trì, cùng đại diện Nhóm các đối tác quốc tế (IPG) gồm ông Iain Frew - Đại sứ Anh tại Việt Nam và ông Thomas Wiersing - Đại biện lâm thời của Phái đoàn EU tại Việt Nam. Các Đại sứ, đại diện của IPG và nhóm GFANZ cũng tham dự sự kiện này cùng với hơn 200 đại diện từ các cơ quan thuộc Chính phủ Việt Nam, các đối tác phát triển, khu vực tư nhân, các viện nghiên cứu,các trường đại học, đại diện nhóm thanh niên, các tổ chức phi chính phủ và các cơ quan truyền thông.

Tuyên bố JETP đã được thông qua ngày 14/12/2022. Đây là nỗ lực chung của Việt Nam và Nhóm các đối tác quốc tế (IPG) bao gồm Canada, Pháp, Đức, Ý, Nhật Bản, Vương quốc Anh, Hoa Kỳ, Liên minh Châu Âu, Đan Mạch và Na Uy sau hơn một năm đàm phán.

Lấy ý kiến dự thảo Kế hoạch huy động nguồn lực thực hiện chuyển đổi năng lượng công bằng (JETP)
Các đại biểu tham dự hội thảo tham vấn JETP. Ảnh Thu Hường

Việt Nam là nước thứ ba, sau Nam Phi và Indonesia thông qua Tuyên bố JETP với các nước trong và ngoài G7. Thực hiện Tuyên bố JETP, các đối tác quốc tế sẽ giúp Việt Nam hoàn thiện chính sách nhằm thu hút đầu tư vào chuyển đổi và nâng cao hiệu quả sử dụng năng lượng, củng cố hạ tầng lưới điện, giáo dục và đào tạo nghề, huy động tham gia của khu vực tư nhân vào phát triển các trung tâm năng lượng tái tạo, lưu trữ, cất trữ và sử dụng các-bon, sản xuất thiết bị và pin lưu trữ năng lượng, sản xuất hydrogen xanh và amoniac xanh, phát triển điện gió ngoài khơi

Các đối tác cam kết huy động số tiền ban đầu 15,5 tỷ USD trong vòng 3 đến 5 năm tới để giải quyết nhu cầu chuyển đổi năng lượng công bằng của Việt Nam. Trong đó có 7,75 tỷ USD do Nhóm các đối tác quốc tế (Nhóm IPG) huy động với điều kiện vay hấp dẫn hơn so với thị trường vốn hiện tại; Liên minh tài chính Glasgow vì mục tiêu phát thải ròng bằng “0” (GFANZ) huy động ít nhất 7,75 tỷ USD tài chính tư nhân hỗ trợ trực tiếp cho các doanh nghiệp thông qua các khoản đầu tư của các tập đoàn, các doanh nghiệp quốc tế. Số tiền cho giai đoạn sau có thể cao hơn nếu Việt Nam sử dụng tốt các khoản huy động ban đầu và đáp ứng các điều kiện của các đối tác quốc tế và các định tế tài chính quốc tế. Cả IPG và GFANZ sẽ hợp tác chặt chẽ với Chính phủ Việt Nam để xác định các cơ hội triển khai tài chính một cách nhanh chóng.

Thông qua JETP, Việt Nam mong muốn sẽ tạo ra khuôn khổ hợp tác các đối tác quốc tế sẽ giúp Việt Nam hoàn thiện chính sách, chuyển giao công nghệ, hỗ trợ tài chính cho chuyển đổi năng lượng công bằng; thu hút đầu tư cho phát triển năng lượng tái tạo, nâng cao hiệu quả sử dụng năng lượng, nâng cấp hạ tầng lưới điện; phát triển các kỹ năng và năng lực cần thiết đối với chuyển đổi công bằng thông qua giáo dục và đào tạo nghề; tăng cường tham gia của khu vực tư nhân; phát triển trung tâm năng lượng tái tạo và hình thành ngành công nghiệp năng lượng tái tạo; thúc đẩy lưu trữ, cất trữ và sử dụng các-bon, sản xuất thiết bị và pin lưu trữ năng lượng, sản xuất hydrogen xanh, phát triển điện gió ngoài khơi.

Lấy ý kiến dự thảo Kế hoạch huy động nguồn lực thực hiện chuyển đổi năng lượng công bằng (JETP)
Thứ trưởng Lê Công Thành phát biểu tại hội thảo tham vấn. Ảnh Thu Hường

Phát biểu khai mạc hội thảo, Thứ trưởng Bộ Tài nguyên và Môi trường Lê Công Thành cho biết: "Để triển khai thực hiện Tuyên bố JETP, Bộ Tài nguyên và Môi trường đã chủ trì, phối hợp với các Bộ, cơ quan liên quan xây dựng trình Thủ tướng Chính phủ phê duyệt Đề án triển khai Tuyên bố JETP, trong đó xác định rõ quan điểm, mục tiêu, nhiệm vụ chủ yếu và phân công trách nhiệm cụ thể cho các Bộ, ngành, địa phương và các cơ quan, tổ chức có liên quan triển khai thực hiện."

Đề án đề ra 10 nhóm nhiệm vụ trọng tâm để các Bộ, ngành, địa phương triển khai thực hiện gồm: Hoàn thiện thể chế, chính sách thúc đẩy chuyển đổi năng lượng; Thúc đẩy chuyển đổi điện than sang năng lượng sạch; Phát triển hệ sinh thái công nghiệp và dịch vụ về năng lượng tái tạo; Sử dụng năng lượng tiết kiệm và hiệu quả; (5) Nâng cấp hệ thống truyền tải và phân phối điện, đẩy nhanh lộ trình xây dựng lưới điện thông minh và phát triển hệ thống lưu trữ năng lượng; Chuyển đổi năng lượng xanh, giảm phát thải khí nhà kính của ngành giao thông vận tải; Đổi mới sáng tạo, phát triển và chuyển giao công nghệ; Bảo đảm công bằng trong chuyển đổi năng lượng; Truyền thông, nâng cao nhận thức và Thúc đẩy hợp tác quốc tế về chuyển đổi năng lượng công bằng.

Đại diện Nhóm các đối tác quốc tế, Liên minh châu Âu, Đại sứ Vương quốc Anh tại Việt Nam Iain Frew nhấn mạnh: Sức mạnh của JETP là huy động nguồn lực tài chính cả ở khu vực công và tư, đặc biệt là khu vực tư nhân. Đây là điểm quan trọng và nguồn lực ban đầu cần thiết đối với Việt Nam trong phát triển năng lượng sạch để thực hiện chuyển đổi năng lượng công bằng.

Quy hoạch điện VIII đã được Chính phủ Việt Nam phê duyệt vào tháng 5/2023 đã thể hiện tham vọng cao về phi carbon hóa nguồn cung điện của mình bằng cách điện than. Chúng tôi nhận thấy Việt Nam có tỷ trọng phát triển năng lượng tái tạo cao nhất ASEAN, Việt Nam là nước dẫn đầu khu vực vè năng lượng sạch, chúng tôi cam kết cùng Việt Nam thúc đẩy phát triển năng lượng sạch, loại bỏ hoàn toàn carbon trong nền kinh tế”- Đại sứ Vương quốc Anh Iain Frew khẳng định.

Kế hoạch huy động nguồn lực thực hiện tuyên bố chính trị thiết lập quan hệ Đối tác JETP (RMP) là một cột mốc quan trọng trong việc thực hiện hóa quan hệ Đối tác JETP tại Việt Nam, bà Ramla Khalidi, đại diện Thường trú UNDP tại Việt Nam đã chúc mừng Chính phủ Việt Nam và Nhóm Đối tác Quốc tế (IPG) về những tiến bộ đạt được trong công tác chuẩn bị cho quá trình thực hiện JETP, bao gồm việc thành lập Ban Thư ký JETP; chuẩn bị Đề án JETP của Chính phủ để triển khai Tuyên bố Chính trị; và phát triển của một bộ các Đề xuất ý tưởng ưu tiên cho các lĩnh vực chương trình chiến lược.

Thành công của Việt Nam trong việc vạch ra lộ trình rõ ràng hướng tới một nền kinh tế xanh, carbon thấp, và có khả năng chống chịu với biến đổi khí hậu không chỉ là điều cấp thiết đối với sự thịnh vượng của Việt Nam. Mà đây còn là một trường hợp thử nghiệm để có thể chứng minh hiệu quả của hành động chung toàn cầu. Đó là sức mạnh của quan hệ Đối tác JETP”- bà Ramla Khalidi chia sẻ.

Theo bà Ramla Khalidi, bản thảo RMP có một số khoảng trống, đặc biệt trong lĩnh vực tài chính và thiết lập ưu tiên. Qua đó, Ban soạn thảo mong nhận được ý kiến đóng góp từ các cơ quan Chính phủ liên quan, các thành viên IPG cùng các chuyên gia để lập ra được một kế hoạch toàn diện và khả thi để thực hiện trong 3-5 năm tới.

"Thành công của quá trình chuyển dịch năng lượng sẽ phụ thuộc vào khả năng huy động đủ nguồn tài chính. Việc huy động ban đầu đối với nguồn tài chính 15,5 tỷ đô la Mỹ của các thành viên IPG và GFANZ rất đáng khích lệ. Tuy nhiên, chúng tôi biết đây chỉ là một phần nhỏ trong nhu cầu chuyển dịch năng lượng ở Việt Nam”- bà Ramla Khalidi nói và cho biết, chỉ tính riêng các khoản đầu tư cần thiết để phát triển năng lượng đến năm 2030 đã đòi hỏi nguồn vốn 135 tỷ USD. Nguồn tài chính từ quốc tế cũng từ như khu vực tư nhân trong nước sẽ tiếp tục đóng vai trò thiết yếu. Để xúc tác và mở khóa các nguồn lực đó, cải cách chính sách, giảm rủi ro và tài chính đổi mới sáng tạo sẽ giữ vai trò sống còn.

Tại hội thảo tham vấn lấy ý kiến, Bộ Tài nguyên và Môi trường mong muốn nhận được các ý kiến đóng góp cho RMP tập trung vào các nội dung: Cấu trúc và nội dung để bảo đảm Kế hoạch huy động nguồn lực bám sát nội dung Tuyên bố JETP; xây dựng lộ trình, tổ chức triển khai thực hiện các chương trình, dự án để thực hiện tốt các mục tiêu, nhiệm vụ chuyển đổi năng lượng công bằng, phát triển kinh tế các-bon thấp hướng tới mục tiêu đạt phát thải ròng bằng “0” vào năm 2050.

Tiêu chí khung lựa chọn các dự án, hoạt động chuyển đổi năng lượng công bằng để đưa vào Kế hoạch huy động nguồn lực; việc huy động tài chính cho JETP; các hành động chính sách tăng cường đầu tư chuyển đổi năng lượng; triển khai và quản trị Tuyên bố JETP; đề xuất các dự án đưa vào Kế hoạch huy động nguồn lực thực hiện JETP.

Các dự án này cần phù hợp với bộ tiêu chí khung giúp Việt Nam triển khai thực hiện tốt Quy hoạch điện VIII và Quy hoạch tổng thể năng lượng quốc gia, phù hợp với ưu tiên của Việt Nam, của các đối tác, đảm bảo tính khả thi về công nghệ, nguồn lực thực hiện và có thể triển khai được ngay; ưu tiên các dự án mang tính đột phá, có tác động lan tỏa thúc đẩy quá trình chuyển đổi năng lượng ở Việt Nam.

 

Chính phủ duyệt dự án cấp điện cho huyện Côn Đảo gần 5.000 tỷ đồng

Thứ tư, 21 Tháng 6 2023 02:02

Tin tức

Dự án cấp điện từ lưới điện quốc gia cho huyện Côn Đảo, tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu vừa được Chính phủ phê duyệt.
Ký hợp đồng tư vấn cho Dự án cấp điện cho huyện Côn ĐảoHai bộ lấy ý kiến xây tuyến cáp ngầm cấp điện cho Côn Đảo

Mục tiêu dự án cấp điện là đầu tư xây dựng dự án bảo đảm cung cấp điện ổn định và an toàn cho lưới điện trên đảo Côn Đảo, nhằm đáp ứng các mục tiêu phát triển của huyện Côn Đảo, tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu và góp phần bảo đảm an ninh quốc phòng và bảo đảm chủ quyền biển đảo quốc gia.

Chủ đầu tư dự án là Tập đoàn Điện lực Việt Nam (EVN).

Dự án này sẽ sử dụng vốn đầu tư công nhóm A, công trình năng lượng cấp II. Cụ thể, xây dựng mới đường dây 110 kV, 1 mạch, từ ngăn xuất tuyến 110 kV tại trạm biến áp 220 kV Vĩnh Châu - tỉnh Sóc Trăng đến trạm biến áp 110/22 kV Côn Đảo. Mở rộng 1 ngăn lộ đường dây 110 kV tại trạm biến áp 220 kV Vĩnh Châu tỉnh Sóc Trăng. Xây dựng mới trạm biến áp 110/22 kV Côn Đảo bằng công nghệ GIS, quy mô 2x63 MVA.

Vốn đầu tư của dự án khoảng 4.950 tỷ đồng. Trong đó, vốn hỗ trợ từ ngân sách Trung ương khoảng 2.526 tỷ đồng và vốn tự có của EVN khoảng 2.424 tỷ đồng. Thời hạn hoạt động của dự án không dưới 20 năm.

Chính phủ duyệt dự án cấp điện cho huyện Côn Đảo gần 5.000 tỷ đồng
Chủ đầu tư dự án cấp điện cho huyện Côn Đảo là Tập đoàn Điện lực Việt Nam (EVN)

Địa điểm thực hiện dự án thuộc địa bàn thị xã Vĩnh Châu, tỉnh Sóc Trăng, địa bàn huyện Côn Đảo, tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu và vùng biển nội thủy giữa thị xã Vĩnh Châu và huyện Côn Đảo. Tiến độ thực hiện dự án từ năm 2023 - 2026. Hình thức đầu tư dự án là đầu tư công.

Tại quyết định phê duyệt, Thủ tướng Chính phủ yêu cầu Tập đoàn Điện lực Việt Nam và các đơn vị liên quan thực hiện theo quy định của Luật Bảo vệ môi trường và các văn bản quy phạm pháp luật hiện hành. UBND tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu, UBND tỉnh Sóc Trăng có trách nhiệm thực hiện đầy đủ các thủ tục giải phóng mặt bằng dự án đáp ứng tiến độ triển khai các hạng mục dự án, đảm bảo hiệu quả việc sử dụng đất sau khi thực hiện giải phóng mặt bằng, tránh việc lãng phí tài nguyên.

Đồng thời, tổ chức giám sát việc triển khai thực hiện dự án của EVN bảo đảm tiến độ và đúng quy định của pháp luật, ý kiến chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ và ý kiến của các bộ, ngành liên quan.

 
 

Thủ tướng Phạm Minh Chính: Khắc phục mọi khó khăn, bảo đảm cung ứng điện

Thứ hai, 12 Tháng 6 2023 02:23

Tin tức

Đó là nội dung được Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính nhấn mạnh trong chuyến đi thăm, kiểm tra tình hình sản xuất và cung ứng điện tại buổi làm việc với Tập đoàn Than - Khoáng sản Việt Nam (TKV), Công ty Nhiệt điện Mông Dương, Công ty cổ phần Nhiệt điện Quảng Ninh và Công ty cổ phần than Hà Tu ngày 11/6 tại Quảng Ninh.

Tham gia Đoàn công tác còn có Bộ trưởng Bộ Công Thương Nguyễn Hồng Diên, Chủ tịch Ủy ban Quản lý vốn Nhà nước tại doanh nghiệp Nguyễn Hoàng Anh, Bộ trưởng Bộ Tài nguyên và Môi trường Đặng Quốc Khánh, Bí thư Tỉnh ủy Quảng Ninh Nguyễn Xuân Ký; cùng với đó là đại diện các Tập đoàn Than - Khoáng sản Việt Nam, Tập đoàn Điện lực Việt Nam, Tổng công ty Than Đông Bắc...

Thủ tướng Phạm Minh Chính: Khắc phục mọi khó khăn, bảo đảm cung ứng điện
Thủ tướng Phạm Minh Chính và đoàn công tác làm việc với các bộ, ngành, tỉnh Quảng Ninh và một số đơn vị về tình hình sản xuất, cung ứng điện và khai thác, cung ứng than cho sản xuất điện

Báo cáo tại buổi làm việc, ông Đặng Thanh Hải, Tổng Giám đốc Tập đoàn Than - Khoáng sản Việt Nam (TKV), cho biết: 5 tháng đầu năm tất cả các chỉ tiêu hoạt động sản xuất kinh doanh của TKV đều đảm bảo tiến độ kế hoạch và có sự tăng trưởng cao (tăng từ 3-10%) so với thực hiện cùng kỳ năm 2022. Cụ thể, doanh thu toàn TKV ước đạt trên 70 ngàn tỷ đồng, đạt 42% kế hoạch năm, bằng 109% so với thực hiện cùng kỳ năm 2022. Nộp ngân sách Nhà nước đạt 15,6 ngàn tỷ đồng, bằng 76,5% kế hoạch năm.

Đặc biệt, than cho các nhà máy điện được ưu tiên để cung ứng với số lượng 17,3 triệu tấn, bằng 45% kế hoạch năm, tăng trên 2,1 triệu tấn so với thực hiện cùng kỳ năm 2022.

Lãnh đạo Tập đoàn Than - Khoáng sản Việt Nam (TKV) cũng cam kết, dưới sự chỉ đạo của Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ, các bộ, ngành, Uỷ ban quản lý vốn Nhà nước tại doanh nghiệp, Tập đoàn sẽ đạt và vượt kết kế hoạch năm 2023 và kế hoạch 5 năm giai đoạn 2021-2025.

Để hoàn thành các nhiệm vụ đó, đại điện TKV đề nghị Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ sớm phê duyệt quy hoạch thăm dò, khai thác, chế biến và sử dụng các loại khoáng sản giai đoạn đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2050 làm cơ sở triển khai các dự án đầu tư. Lãnh đạo TKV cam kết sẽ phối hợp, đảm bảo sự phát triển hài hoà với địa phương trong phát triển kinh tế xã hội, đảm bảo an sinh xã hội và an toàn môi trường.

Thủ tướng Phạm Minh Chính: Khắc phục mọi khó khăn, bảo đảm cung ứng điện
Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính biểu dương tinh thần làm việc của cán bộ, công nhân Nhà máy Nhiệt điện Mông Dương

Bên cạnh đó, giao TKV chủ trì thăm dò, phát triển công nghiệp sản xuất alumin, nhôm tạo động lực dẫn dắt phát triển công nghiệp tại các tỉnh vùng Tây Nguyên; cũng như cho chủ trương, định hướng để giải quyết Dự án Sắt Thạch khê và Cromit Cổ Định Thanh Hoá.

Về tổng thể chiến lược phát triển, TKV đề nghị Chính phủ sớm phê duyệt đề án cơ cấu lại Tập đoàn giai đoạn 2021 - 2025 giúp nâng cao hiệu quả đầu tư và sản xuất kinh doanh. Đồng thời cho phép tăng vốn chủ sở hữu của TKV thông qua tích luỹ từ hiệu quả sản xuất kinh doanh hàng năm để có đủ nguồn vốn đối ứng trong phát triển các dự án lớn, quan trọng của TKV và của đất nước.

Theo ông Nguyễn Xuân Ký, Bí thư Tỉnh ủy tỉnh Quảng Ninh, tỉnh Quảng Ninh luôn được Trung ương xác định có vị trí trọng yếu về kinh tế, chính trị, quốc phòng, an ninh và đối ngoại, đã vươn lên trở thành cực tăng trưởng toàn diện ở phía Bắc.

Để đảm bảo cung ứng đủ than cho điện, góp phần đảm bảo an ninh năng lượng quốc gia, lãnh đạo tỉnh Quảng Ninh đề nghị Thủ tướng Chính phủ chỉ đạo Bộ Công Thương đẩy nhanh tiến độ thẩm định, trình duyệt quy hoạch tổng thể năng lượng quốc gia 2021-2030, tầm nhìn 2050, làm cơ sở để ngành than triển khai thực hiện đảm bảo yêu cầu, tiến độ, hiệu quả.

Đồng thời chỉ đạo các Bộ, ngành Trung ương tiếp tục quan tâm xem xét, giải quyết tháo gỡ các khó khăn, vướng mắc của ngành than, nhất là vướng mắc trong hồ sơ về đề nghị cấp giấy phép thăm dò, gia hạn, khai thác khoáng sản than, qua đó góp phần ổn định phát triển bền vững ngành than, ngành điện.

Phát biểu tại buổi làm việc, Bộ trưởng Bộ Công Thương Nguyễn Hồng Diên cho biết, tình hình cung cấp than của Tập đoàn Than – Khoáng sản Việt Nam và Tổng công ty Than Đông Bắc cho các nhà máy nhiệt điện đang được triển khai rất tốt, đều tăng so kế hoạch và dự kiến cả năm cung cấp đủ theo hợp đồng.

Thủ tướng Phạm Minh Chính: Khắc phục mọi khó khăn, bảo đảm cung ứng điện
Bộ trưởng Bộ Công Thương Nguyễn Hồng Diên khẳng định Bộ Công Thương sẽ chung tay nhanh chóng tháo gỡ khó khăn vướng mắc của TKV, Tổng công ty Than Đông Bắc và tỉnh Quảng Ninh

Thông tin về các sự cố tại các tổ máy của các nhà máy nhiệt điện, Bộ trưởng Nguyễn Hồng Diên cho hay, hiện có 9 nhà máy nhiệt điện với 12 tổ máy gặp sự cố. Trong đó có 5 nhà máy, 8 tổ máy thuộc Tập đoàn Điện lực Việt Nam (EVN). Nhưng rất mừng là hiện nay có 2 tổ máy tại Nhà máy Nhiệt điện Thái Bình 2 đã khắc phục xong sự cố với tổng công suất 1.200 MW. Như vậy EVN phải nỗ lực để trong những ngày tới khắc phục cho được 5 nhà máy còn lại với tổng công suất 1.400 MW.

Về truyền tải, để truyền tải từ miền Trung ra miền Bắc, Bộ trưởng cho biết, hiện còn 4 dự án 500kV là Quảng Trạch – Quỳnh Lưu, Quỳnh Lưu – Thanh Hóa, Thanh Hóa – Nam Định, Nam Định – Phố Nối cố gắng hoàn tất các thủ tục làm sao triển khai được. Bộ Công Thương sẽ ủng hộ hoàn toàn về kỹ thuật.

Liên quan đến các kiến nghị của TKV cũng như Than Đông Bắc, lãnh đạo Bộ Công Thương khẳng định sẵn sàng lắng nghe và chung tay tháo gỡ vướng mắc một cách triệt để. Riêng các kiến nghị của tỉnh Quảng Ninh, Bộ Công Thương thống nhất rất cao, không chỉ về nhiệt điện, than mà còn cả các lĩnh vực khác.

Tháo gỡ ngay vướng mắc, tạo thuận lợi cho doanh nghiệp phát triển

Kết luận cuộc làm việc, Thủ tướng Phạm Minh Chính yêu cầu Tập đoàn Điện lực Việt Nam thực hiện đầy đủ các nhiệm vụ được Thủ tướng Chính phủ giao, triển khai các giải pháp bảo đảm cung ứng điện, báo cáo kịp thời các vấn đề phát sinh, nỗ lực xử lý, giải quyết, khắc phục các khó khăn, thách thức.

Thủ tướng nhấn mạnh tinh thần "Non cao cũng có đường trèo - Đường dù hiểm nghèo cũng có lối đi". Tập đoàn Công nghiệp Than - Khoáng sản Việt Nam, Tổng công ty Đông Bắc tập trung khai thác, cung cấp than cho các nhà máy nhiệt điện theo yêu cầu.

Thủ tướng giao Ủy ban Quản lý vốn Nhà nước tại doanh nghiệp điều hành sử dụng hiệu quả nguồn vốn tại các tập đoàn, tổng công ty. Bộ Công Thương triển khai các nhiệm vụ theo chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn, rà soát, sửa đổi, bổ sung các quy định để tháo gỡ các khó khăn, vướng mắc liên quan tới sản xuất, cung ứng điện.

Thủ tướng Phạm Minh Chính: Khắc phục mọi khó khăn, bảo đảm cung ứng điện
Thủ tướng Phạm Minh Chính cùng đoàn công tác thăm hỏi, tặng quà công nhân đang làm việc tại công trường Than Hà Tu

Từ thực tiễn kiểm tra tại Công ty than Hà Tu, Thủ tướng yêu cầu Bộ Tài nguyên và Môi trường tập trung thực hiện các nhiệm vụ quản lý Nhà nước, không giải quyết các vụ việc cụ thể, trực tiếp; khẩn trương nghiên cứu, ban hành quy định phân loại các loại vật liệu xây dựng thông thường như đất đá làm vật liệu san lấp, đắp nền đường… với các loại khoáng sản, có cách thức quản lý, thủ tục, quy trình cấp phép phù hợp.

Nhân dịp này, Thủ tướng cũng lưu ý Bộ khẩn trương hướng dẫn về đất đá san lấp cho các dự án hạ tầng theo hướng thống nhất trên cả nước, cũng như hướng dẫn thống nhất về giá đất, tránh tình trạng hướng dẫn riêng lẻ từng trường hợp, từng địa phương.

Thủ tướng yêu cầu Tập đoàn Than – Khoáng sản, Tổng công ty Đông Bắc nỗ lực phấn đấu sản xuất, kinh doanh tăng trưởng từ 15-20%.

Đặc biệt, Thủ tướng đã chỉ đạo giải quyết ngay các kiến nghị của Tập đoàn Than – Khoáng sản và kiến nghị của Tổng công ty Đông Bắc, trên tinh thần cơ bản đồng ý, tạo thuận lợi cho các doanh nghiệp phát triển.

Trong chiều cùng ngày, Thủ tướng cũng lãnh đạo các Bộ, ngành đã kiểm tra tình hình khai thác than; thăm hỏi, tặng quà công nhân đang làm việc tại công trường Công ty Than Hà Tu. Tại đây, Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính hoan nghênh tinh thần làm việc của cán bộ, công nhân Công ty than Hà Tu luôn nỗ lực phấn đấu hoàn thành kế hoạch sản xuất.

Thủ tướng Chính phủ yêu cầu Công ty than Hà Tu tiếp tục tổ chức tăng ca, tăng kíp, đáp ứng than cho sản xuất, xuất khẩu, nhất là cung cấp than cho các nhà máy nhiệt điện. Thủ tướng đề nghị bảo đảm an toàn lao động, nhất là trong mùa mưa do khai thác ở độ sâu dưới 100 m so với mực nước biển.

Công ty phải nghiên cứu, xây dựng quy hoạch phát triển lâu dài, bền vững; sẵn sàng thích ứng trong mọi tình huống. Công ty phải đổi mới công nghệ khai thác hiện đại, tiên tiến, làm tốt công tác hoàn nguyên, bảo vệ môi trường; phấn đấu xây dựng mỏ than Hà Tu trở thành mỏ xanh, sạch, đẹp và thân thiện với môi trường để phát triển bền vững.

Thủ tướng lưu ý việc phát triển kinh tế tuần hoàn; theo đó, tận dụng tối đa các sản phẩm từ quá trình khai thác mỏ vào các mục đích sử dụng khác nhau, như đất, đá được bóc gỡ từ các mỏ than có thể phục vụ san lấp mặt bằng cho các công trình hạ tầng giao thông.

Ngay tại hiện trường, Thủ tướng đã cho chủ trương xử lý những vướng mắc mà tỉnh Quảng Ninh đã kiến nghị với Bộ Tài nguyên và Môi trường trong thời gian qua liên quan đến việc hoàn nguyên, cấp phép khai thác chất thải mỏ mà chưa được xử lý. Thủ tướng giao Bộ trưởng Bộ Tài nguyên và Môi trường chỉ đạo các cơ quan chức năng phối hợp với tỉnh giải quyết ngay trong tháng 6 này, bảo đảm hiệu quả, sát với tình hình thực tế.

Tại Công ty Nhiệt điện Mông Dương, Thủ tướng Chính phủ kiểm tra các khâu điều hành sản xuất và tặng quà, động viên cán bộ, công nhân Nhà máy nhiệt điện Mông Dương, Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính biểu dương tinh thần làm việc của cán bộ, công nhân Nhà máy, nhất là trong thời điểm nắng nóng, nhu cầu tiêu thụ điện tăng cao; góp phần bảo đảm điện cho tiêu dùng, kinh doanh của người dân, doanh nghiệp.

Thủ tướng yêu cầu Công ty rút kinh nghiệm trong chỉ đạo, điều hành và vận hành máy móc, thiết bị, nhà máy; không giật cục mà phải nhịp nhàng tránh để xảy ra sự cố đáng tiếc; yêu cầu Công ty nói riêng và các nhà máy khác nói chung làm tốt công tác dự báo, nhất là vào tháng 5, tháng 6 hằng năm khi nắng nóng cao điểm, chuẩn bị sẵn sàng các điều kiện để duy trì sản xuất, bảo đảm cho nhà máy vận hành đúng công suất, bảo đảm an toàn cho sản xuất, lao động.

Đặc biệt, Nhà máy phải tiếp tục nâng cấp và ứng dụng khoa học kỹ thuật vào sản xuất điện, đồng thời áp dụng có hiệu quả hệ thống tiêu chuẩn để quản lý, vận hành Nhà máy và giải pháp bảo đảm an ninh thông tin theo tiêu chuẩn ngày càng cao.

Tại Công ty cổ phần Nhiệt điện Quảng Ninh, Thủ tướng thăm hỏi, tặng quà cán bộ, công nhân, Thủ tướng Chính phủ hoan nghênh Công ty Nhiệt điện Quảng Ninh đã và đang vận hành cơ bản ổn định nhà máy. Thủ tướng chia sẻ, hiện nay đã bước vào mùa nắng nóng, hạn hán và là cao điểm sử dụng điện. Do đó, các nhà máy điện phải cố gắng bảo đảm an toàn, vận hành tốt, khai thác tối đa công suất thiết kế nhà máy, chú ý vấn đề vệ sinh môi trường.

Thủ tướng cho biết, vừa qua xảy ra một số sự cố trong vận hành các nhà máy điện, cần rút kinh nghiệm, nhất là việc giữ công suất ổn định, không quá tải, kiểm tra thường xuyên, bảo dưỡng, có giải pháp thay thế phù hợp.

Thủ tướng đề nghị tỉnh Quảng Ninh quan tâm, tiên phong trong xây dựng nhà ở xã hội, nhà ở công nhân, nhà cho người thu nhập thấp thông qua công tác quy hoạch, bố trí quỹ đất, sử dụng hiệu quả nguồn vốn từ gói tín dụng 120.000 tỷ đồng cho cả người xây nhà và người mua nhà, cắt giảm thủ tục hành chính… - Theo Báo Công Thương

 

Bộ Công Thương công bố Quy hoạch Điện VIII

Thứ ba, 30 Tháng 5 2023 02:07

Tin tức

Thừa ủy quyền của Thủ tướng Chính phủ, ngày 19/5/2023, Bộ Công Thương tổ chức Hội nghị công bố Quy hoạch điện VIII vừa được Thủ tướng Chính phủ phê duyệt.
Chi tiết cơ cấu nguồn điện Việt Nam theo Quy hoạch điện VIIINội dung mới quan trọng và cần thiết của Quy hoạch Điện VIIIHọp báo thường kỳ Bộ Công Thương: Đẩy nhanh tiến độ thực hiện Quy hoạch điện VIII

Mở ra không gian phát triển mới cho ngành năng lượng Việt Nam

Quy hoạch Điện VIII tức Quy hoạch phát triển điện lực Quốc gia thời kỳ 2021-2030, tầm nhìn tới năm 2050 được chính thức phê duyệt tại Quyết định số 500/QĐ-TTg ngày 15/5/2023 của Thủ tướng Chính phủ.

Ngay sau khi Luật Quy hoạch có hiệu lực thi hành, thực hiện nhiệm vụ được Chính phủ giao, Ban cán sự đảng, Lãnh đạo Bộ đã khẩn trương chỉ đạo triển khai xây dựng Quy hoạch điện VIII nhằm thực hiện 3 mục tiêu: Thứ nhất, bảo đảm vững chắc an ninh năng lượng quốc gia, đáp ứng yêu cầu phát triển kinh tế - xã hội và công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước. Thứ hai, thực hiện thành công chuyển đổi năng lượng công bằng gắn với hiện đại hóa sản xuất, xây dựng lưới điện thông minh, quản trị hệ thống điện tiên tiến, phù hợp với xu thế chuyển đổi xanh, giảm phát thải và phát triển khoa học công nghệ của thế giới. Thứ ba, hình thành hệ sinh thái công nghiệp năng lượng tổng thể dựa trên năng lượng tái tạo và năng lượng mới.

Bộ Công Thương công bố Quy hoạch Điện VIII

Trong quá trình triển khai lập Quy hoạch, Bộ đã tuân thủ đầy đủ, nghiêm túc các quy định của Luật Quy hoạch và các Nghị quyết, Nghị định có liên quan của Quốc hội, Chính phủ; chủ động phối hợp chặt chẽ với các bộ, ngành, cơ quan Trung ương và các địa phương trong việc nghiên cứu, xây dựng Quy hoạch.

Thực hiện chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ, Bộ Công Thương đã tổ chức nhiều vòng rà soát, sửa đổi, hoàn thiện dự thảo Quy hoạch, bảo đảm cẩn trọng, kỹ lưỡng và cập nhật đầy đủ các nội dung mang tính chiến lược đề ra trong các Nghị quyết có liên quan của Đảng, Quốc hội, Chính phủ với tầm nhìn dài hạn.

Đồng thời tổ chức nhiều hội nghị, hội thảo tham vấn ý kiến của các nhà khoa học, chuyên gia có uy tín, các tổ chức quốc tế và khu vực, đại sứ quán của nhiều quốc gia để hoàn thiện Quy hoạch, trình Hội đồng thẩm định Quy hoạch điện VIII thông qua và đã được Thủ tướng Chính phủ phê duyệt tại Quyết định số 500/QĐ-TTg ngày 15/5/2023, bảo đảm nguyên tắc tối ưu tổng thể các yếu tố về nguồn điện, truyền tải điện, phân phối điện, sử dụng điện tiết kiệm và hiệu quả, đi đôi với bảo vệ tài nguyên, môi trường và chuyển đổi mô hình kinh tế, đáp ứng yêu cầu bảo đảm an ninh năng lượng, an ninh quốc gia theo tinh thần Nghị quyết 55 của Bộ Chính trị cũng như cam kết mạnh mẽ của Việt Nam tại Hội nghị COP26 và Tuyên bố chính trị về chuyển dịch năng lượng công bằng (JETP).

Bộ Công Thương công bố Quy hoạch Điện VIII
Bộ trưởng Nguyễn Hồng Diên phát biểu tại Hội nghị công bố Quy hoạch Điện VIII

Việc Quy hoạch điện VIII được Thủ tướng Chính phủ phê duyệt có ý nghĩa đặc biệt quan trọng, mở ra không gian phát triển mới cho ngành năng lượng Việt Nam theo hướng bền vững, công bằng, phù hợp với các quan điểm, chủ trương của Đảng, Nhà nước và khả năng thực tế của đất nước cũng như xu thế phát triển của quốc tế, như xu hướng kinh tế xanh, kinh tế tuần hoàn, kinh tế các-bon thấp…

Tập trung thực hiện các nhiệm vụ trọng tâm

Phát biểu tại Hội nghị, Bộ trưởng Nguyễn Hồng Diên chỉ rõ, để triển khai thực hiện thành công Quy hoạch điện VIII, Bộ Công Thương và các bộ, ngành, đơn vị liên quan cần khẩn trương tập trung thực hiện một số nhiệm vụ trọng tâm.

Trước hết, cần thực hiện tốt công tác truyền thông, phổ biến sâu rộng các nội dung cốt lõi của Quy hoạch tới các cấp, các ngành, cộng đồng doanh nghiệp và các tầng lớp nhân dân bằng nhiều hình thức phù hợp nhằm tạo sự thống nhất về nhận thức và hành động, quyết tâm thực hiện thắng lợi các mục tiêu, nhiệm vụ mà bản Đồ án quy hoạch đã đề ra.

Tổ chức triển lãm, trưng bày mô hình, hệ thống sơ đồ, bản đồ, hệ thống cơ sở dữ liệu về quy hoạch nhằm công bố công khai các nội dung Quy hoạch điện VIII để các doanh nghiệp, tổ chức, cá nhân trong toàn xã hội biết, tham gia thực hiện và giám sát việc thực hiện Quy hoạch theo quy định của pháp luật.

Bộ Công Thương công bố Quy hoạch Điện VIII
Cục trưởng Cục Điện lực và Năng lượng tái tạo Hoàng Tiến Dũng công bố quyết định phê duyệt Quy hoạch Điện VIII
Bộ Công Thương công bố Quy hoạch Điện VIII
Viện trưởng Viện Năng lượng Trần Kỳ Phúc giới thiệu các nội dung cơ bản của Quyết định 500/QĐ-TTg phê duyệt Quy hoạch Điện VIII

"Các cơ quan thông tấn, báo chí, truyền thông của Trung ương và địa phương tăng thời lượng phát sóng, mở các chuyên mục, chuyên trang, đổi mới nội dung, phương thức chuyển tải nhằm đẩy mạnh thông tin, tuyên truyền về vai trò, tầm quan trọng của Quy hoạch điện VIII và những quan điểm, mục tiêu, định hướng, phương án phát triển điện lực quốc gia để dư luận xã hội hiểu đúng, hiểu rõ và ủng hộ, đồng hành cùng Chính phủ, Bộ Công Thương, các bộ, ngành Trung ương và các địa phương trong quá trình triển khai thực hiện quy hoạch", Bộ trưởng Nguyễn Hồng Diên đề nghị.

Thứ hai, khẩn trương xây dựng, trình cấp có thẩm quyền ban hành Kế hoạch thực hiện Quy hoạch theo quy định của pháp luật, bảo đảm công khai, minh bạch và thống nhất, đồng bộ, nhịp nhàng trong quá trình tổ chức thực hiện, bảo đảm các phương án Quy hoạch được triển khai thực hiện trong thực tiễn; đồng thời, đẩy mạnh các hoạt động hợp tác quốc tế trong lĩnh vực nghiên cứu, xây dựng cơ chế chính sách và quản lý phát triển điện lực.

Thứ ba, tập trung nghiên cứu, tham mưu cho cấp có thẩm quyền kịp thời sửa đổi, bổ sung và ban hành mới các quy định, cơ chế chính sách có liên quan nhằm hoàn thiện khung chính sách, pháp luật về phát triển điện lực, phát triển năng lượng tái tạo, sử dụng điện tiết kiệm, hiệu quả, bảo đảm đồng bộ, khả thi; đặc biệt chú trọng đẩy nhanh tiến độ xây dựng luật Điện lực (sửa đổi), Luật Sử dụng năng lượng tiết kiệm và hiệu quả (sửa đổi), Luật phát triển năng lượng tái tạo, cơ chế mua bán điện trực tiếp và cơ chế, chính sách xã hội hóa đầu tư lưới điện truyền tải, khuyến khích các doanh nghiệp tham gia đầu tư phát triển năng lượng tái tạo, năng lượng mới, phát triển công nghiệp chế tạo thiết bị ngành điện, phục vụ nhu cầu trong nước và xuất khẩu.

Setup Timeout Error: Setup took longer than 10 seconds to complete.
 
 

Thứ tư, chủ động, tích cực phối hợp, hướng dẫn các địa phương khẩn trương rà soát, cập nhật đầy đủ các chủ trương, định hướng đề ra trong Quy hoạch điện VIII để tích hợp vào Quy hoạch tỉnh trình cấp có thẩm quyền phê duyệt (đối với các địa phương đã được phê duyệt Quy hoạch tỉnh cần sớm đề xuất điều chỉnh, bổ sung quy hoạch), bảo đảm tính đồng bộ, liên thông giữa các cấp quy hoạch theo quy định của Luật Quy hoạch; đồng thời, chú trọng rà soát, điều chỉnh, bổ sung các quy hoạch chuyên ngành ở địa phương (như quy hoạch về đất đai, xây dựng), tạo cơ sở, tiền đề cho việc triển khai các dự án phát triển điện lực trên địa bàn trong tương lai.

Thứ năm, các Tập đoàn năng lượng (như EVN, PVN và TKV) theo chức năng, nhiệm vụ tập trung thực hiện tốt các nhiệm vụ được giao trong Quy hoạch điện VIII, góp phần hiện thực hóa các quan điểm, mục tiêu, định hướng phát triển điện lực quốc gia theo quy hoạch đã được phê duyệt.

Trong đó, Tập đoàn Điện lực Việt Nam chủ động thực hiện các giải pháp nhằm bảo đảm cung cấp điện ổn định, an toàn phục vụ phát triển kinh tế - xã hội trong mọi tình huống; tập trung nguồn lực thực hiện đầu tư các dự án nguồn điện và lưới điện truyền tải, bảo đảm chất lượng và tiến độ theo nhiệm vụ được giao; đồng thời chú trọng thực hiện triệt để các giải pháp đổi mới quản trị doanh nghiệp, giảm tổn thất điện năng, tiết kiệm chi phí, giảm giá thành, nâng cao hiệu quả sản xuất kinh doanh, bảo đảm phát triển bền vững.

Các Tập đoàn (Dầu khí, Công nghiệp Than - Khoáng sản Việt Nam) tích cực tìm kiếm các nguồn khí, than ở trong và ngoài nước để bảo đảm cung cấp đầy đủ nhiên liệu cho sản xuất điện năng, phù hợp với nhu cầu phụ tải; chủ động đầu tư xây dựng cơ sở hạ tầng kho, cảng phù hợp với lộ trình chuyển dịch năng lượng, đồng thời tập trung thực hiện đúng tiến độ các dự án nguồn điện được giao.

 
 

Trang 1 trong tổng số 9 trang