Tin tức ngành điện

Thị trường điện: Chủ trương đúng đắn, cách làm hiệu quả

Thứ hai, 20 Tháng 6 2022 02:27

Tin tức

Sau 10 năm vận hành thị trường điện cạnh tranh, thị trường điện đã từng bước nâng cao tính công bằng, minh bạch, góp phần giúp doanh nghiệp hoạt động hiệu quả.

Sau 10 năm vận hành thị trường điện cạnh tranh (bao gồm thị trường phát điện cạnh tranh – VCGM, từ 2012 - 2019 và thị trường bán buôn cạnh tranh -VWEM, từ 2019 đến nay), thị trường điện đã từng bước nâng cao tính công bằng, minh bạch, góp phần giúp doanh nghiệp hoạt động hiệu quả và chủ động hơn. Đặc biệt, thị trường điện đang từng bước phát triển theo cả chất và lượng với sự tham gia của nhiều loại hình doanh nghiệp và nguồn năng lượng.

Đa dạng các bên tham gia

Thực hiện lộ trình phát triển thị trường điện đã được Thủ tướng Chính phủ phê duyệt, thị trường phát điện cạnh tranh chính thức được vận hành từ 1/7/2012; thị trường bán buôn điện cạnh tranh vận hành từ 1/1/2019.

Thị trường điện: Chủ trương đúng đắn, cách làm hiệu quả

Nếu như ở thời điểm bắt đầu chính thức vận hành thị trường VCGM, mới chỉ có 31 nhà máy điện trực tiếp tham gia chào giá với tổng công suất 9.212 MW (chiếm 38% tổng công suất đặt hệ thống), thì đến hết năm 2021, số lượng nhà máy trực tiếp tham gia đã tăng 3,35 lần lên 104 nhà máy, với tổng công suất tăng hơn 3 lần, lên 27.900 MW (chiếm 36,83% tổng công suất đặt hệ thống). Bình quân mỗi năm tăng 13,36% lượng công suất của các nhà máy trực tiếp tham gia chào giá trên thị trường điện.

Theo ông Nguyễn Quốc Trung – Phó giám đốc Trung tâm Điều độ hệ thống điện Quốc gia (EVNNLDC), thông qua thị trường, các nhà máy đã hoạt động hiệu quả hơn, sản lượng giao dịch trên thị trường ngày càng lớn và đội ngũ tham gia thị trường điện ngày càng chuyên nghiệp.

“Việc vận hành thị trường điện đã nâng cao tính minh bạch trong công tác huy động các nhà máy điện; tạo môi trường cạnh tranh, tăng cường tính chủ động của các đơn vị tham gia thị trường trong công tác vận hành; đồng thời, thực hiện theo đúng tinh thần Nghị quyết số 55-NQ/TW của Bộ Chính trị về định hướng Chiến lược phát triển năng lượng quốc gia của Việt Nam đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2045” - ông Nguyễn Quốc Trung khẳng định.

Theo số liệu thống kê của EVNNLDC, kể từ khi thị trường điện bắt đầu vận hành, giá trần thị trường điện (SMPcap) mới chỉ ở mức 846.3 đ/kWh. Đến năm 2022, giá trần thị trường đã tăng lên gấp 1.9 lần, ở mức 1602.3 đ/kWh. Nhìn chung, giá trần thị trường điện đã phản ánh cân bằng cung - cầu, tăng trưởng của phụ tải, đồng thời có diễn biến phụ thuộc vào yếu tố mùa và tình hình hệ thống điện. Trong thời gian tới, với việc đưa vào vận hành nhiều loại hình nguồn mới trong thị trường như các nguồn tuabin khí sử dụng nhiên liệu LNG, giá trần thị trường giao ngay có thể tăng cao hơn nữa, hứa hẹn tăng tính thu hút của thị trường.

Đặc biệt, các nguồn điện trực tiếp tham gia chào giá trên thị trường rất đa dạng về loại hình doanh nghiệp, từ các nhà máy do tư nhân đầu tư đến các nhà máy theo hình thức vốn góp, cổ phần, liên doanh. Tính tới hết năm 2021, số lượng doanh nghiệp tư nhân tham gia chào giá trực tiếp trên thị trường điện là 52 nhà máy điện, chiếm 50% tổng số các đơn vị tham gia thị trường điện. Điều này đã khẳng định sự đa dạng, minh bạch và công bằng đối với các loại hình doanh nghiệp mà thị trường điện cạnh tranh mang lại.

Thị trường điện: Chủ trương đúng đắn, cách làm hiệu quả

Phòng Điều hành giao dịch thị trường điện - Trung tâm Điều độ hệ thống điện Quốc gia

Không những thế, trong những năm gần đây, với sự chỉ đạo của Bộ Công Thương, Cục Điều tiết Điện lực, Tập đoàn Điện lực Việt Nam (EVN), Trung tâm Điều độ hệ thống điện Quốc gia cũng tích cực nghiên cứu, đề xuất các đề án đưa các loại hình nguồn như thủy điện đa mục tiêu, các nhà máy điện BOT, năng lượng tái tạo (cơ chế DPPA và các cơ chế mới khác...) tham gia thị trường, qua đó đa đạng về loại hình, tăng thị phần cũng như hiệu quả, linh hoạt hơn trong vận hành thị trường điện tại Việt Nam.

Đẩy mạnh chuyển đổi số

Một thành công lớn mà thị trường điện cạnh tranh mang lại cho các bên tham gia thị trường đó là thị trường đã thúc đẩy các đơn vị thực hiện chuyển đổi số mạnh mẽ nhằm nâng cao sức cạnh tranh của doanh nghiệp thông qua công tác quản trị, chào giá, dự báo diễn biến thị trường...

Để phục vụ công tác vận hành thị trường, EVN đã đầu tư và hoàn thành Dự án cơ sở hạ tầng công nghệ thông tin vào năm 2011 tại EVNNLDC và liên tục được nâng cấp để đảm bảo cùng với sự vận hành an toàn của hệ thống, thị trường điện Việt Nam đã vận hành liên tục, không gián đoạn vì lý do kỹ thuật một chu kỳ nào trong suốt gần 10 năm qua.

Đặc biệt, để đáp ứng tốc độ phát triển nhanh chóng của thị trường, nâng cao tính chính xác trong công tác vận hành, EVNNLDC đã rút ngắn chu kỳ khớp lệnh của thị trường điện từ 1 giờ xuống 30 phút kể từ ngày 1/9/2020. “Hiện chúng tôi đang thực hiện triển khai giai đoạn 2 (2020-2022) nhằm phục vụ VWEM và dự kiến sẽ hoàn thành trong tháng 6/2022, khi hoàn thành sẽ đảm bảo vận hành thị trường điện an toàn khi chưa có hệ thống MMS (Market Management System) mới” - ông Nguyễn Quốc Trung cho biết.

Ngoài ra, để phục vụ việc vận hành VWEM dài hạn, đáp ứng các yêu cầu của thị trường điện và nâng cấp khả năng xử lý và đồng bộ dữ liệu, đảm bảo độ chính xác và đưa chu kỳ giao dịch thị trường điện nhỏ hơn 30 phút. Hiện tại EVNNLDC đang phối hợp với Ban quản lý Dự án Đầu tư xây dựng và Công nghệ EVN (EVNCTI) thực hiện đấu thầu quốc tế để trang bị hệ thống MMS mới. Dự kiến hệ thống mới sẽ được đưa vào vận hành trong năm 2024-2025, đồng bộ theo các hạ tầng khác về đo đếm, mạng Wan TTD, SCADA/EMS mới, hạ tầng cho NLTT…

Bên cạnh đó, EVNNLDC cũng luôn kịp thời nâng cấp các hệ thống phần mềm tính toán và cập nhật cho các đơn vị phù hợp với các quy trình, quy định theo từng giai đoạn, đồng thời được các đơn vị kiểm toán độc lập, uy tín kiểm toán hàng năm bảo đảm vận hành theo đúng quy định đề ra.

Hệ thống hạ tầng cơ sở CNTT do EVNNLDC quản lý và xây dựng đáp ứng tốt nhu cầu vận hành an toàn, liên tục, tin cậy, công khai và minh bạch cho công tác điều hành thị trường điện. Hệ thống thu thập và xử lý số liệu đo đếm tại EVNNLDC hoạt động ổn định và đạt hiệu suất cao từ 99 - 100%, mạng thông tin kết nối nội bộ thị trường điện không có gián đoạn làm ảnh hưởng đến thị trường điện.
 

Thị trường điện: Chủ trương đúng đắn, cách làm hiệu quả

Thứ hai, 13 Tháng 6 2022 02:02

Tin tức

Sau 10 năm vận hành thị trường điện cạnh tranh, thị trường điện đã từng bước nâng cao tính công bằng, minh bạch, góp phần giúp doanh nghiệp hoạt động hiệu quả.

Sau 10 năm vận hành thị trường điện cạnh tranh (bao gồm thị trường phát điện cạnh tranh – VCGM, từ 2012 - 2019 và thị trường bán buôn cạnh tranh -VWEM, từ 2019 đến nay), thị trường điện đã từng bước nâng cao tính công bằng, minh bạch, góp phần giúp doanh nghiệp hoạt động hiệu quả và chủ động hơn. Đặc biệt, thị trường điện đang từng bước phát triển theo cả chất và lượng với sự tham gia của nhiều loại hình doanh nghiệp và nguồn năng lượng.

Đa dạng các bên tham gia

Thực hiện lộ trình phát triển thị trường điện đã được Thủ tướng Chính phủ phê duyệt, thị trường phát điện cạnh tranh chính thức được vận hành từ 1/7/2012; thị trường bán buôn điện cạnh tranh vận hành từ 1/1/2019.

Thị trường điện: Chủ trương đúng đắn, cách làm hiệu quả

Nếu như ở thời điểm bắt đầu chính thức vận hành thị trường VCGM, mới chỉ có 31 nhà máy điện trực tiếp tham gia chào giá với tổng công suất 9.212 MW (chiếm 38% tổng công suất đặt hệ thống), thì đến hết năm 2021, số lượng nhà máy trực tiếp tham gia đã tăng 3,35 lần lên 104 nhà máy, với tổng công suất tăng hơn 3 lần, lên 27.900 MW (chiếm 36,83% tổng công suất đặt hệ thống). Bình quân mỗi năm tăng 13,36% lượng công suất của các nhà máy trực tiếp tham gia chào giá trên thị trường điện.

Theo ông Nguyễn Quốc Trung – Phó giám đốc Trung tâm Điều độ hệ thống điện Quốc gia (EVNNLDC), thông qua thị trường, các nhà máy đã hoạt động hiệu quả hơn, sản lượng giao dịch trên thị trường ngày càng lớn và đội ngũ tham gia thị trường điện ngày càng chuyên nghiệp.

“Việc vận hành thị trường điện đã nâng cao tính minh bạch trong công tác huy động các nhà máy điện; tạo môi trường cạnh tranh, tăng cường tính chủ động của các đơn vị tham gia thị trường trong công tác vận hành; đồng thời, thực hiện theo đúng tinh thần Nghị quyết số 55-NQ/TW của Bộ Chính trị về định hướng Chiến lược phát triển năng lượng quốc gia của Việt Nam đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2045” - ông Nguyễn Quốc Trung khẳng định.

Theo số liệu thống kê của EVNNLDC, kể từ khi thị trường điện bắt đầu vận hành, giá trần thị trường điện (SMPcap) mới chỉ ở mức 846.3 đ/kWh. Đến năm 2022, giá trần thị trường đã tăng lên gấp 1.9 lần, ở mức 1602.3 đ/kWh. Nhìn chung, giá trần thị trường điện đã phản ánh cân bằng cung - cầu, tăng trưởng của phụ tải, đồng thời có diễn biến phụ thuộc vào yếu tố mùa và tình hình hệ thống điện. Trong thời gian tới, với việc đưa vào vận hành nhiều loại hình nguồn mới trong thị trường như các nguồn tuabin khí sử dụng nhiên liệu LNG, giá trần thị trường giao ngay có thể tăng cao hơn nữa, hứa hẹn tăng tính thu hút của thị trường.

Đặc biệt, các nguồn điện trực tiếp tham gia chào giá trên thị trường rất đa dạng về loại hình doanh nghiệp, từ các nhà máy do tư nhân đầu tư đến các nhà máy theo hình thức vốn góp, cổ phần, liên doanh. Tính tới hết năm 2021, số lượng doanh nghiệp tư nhân tham gia chào giá trực tiếp trên thị trường điện là 52 nhà máy điện, chiếm 50% tổng số các đơn vị tham gia thị trường điện. Điều này đã khẳng định sự đa dạng, minh bạch và công bằng đối với các loại hình doanh nghiệp mà thị trường điện cạnh tranh mang lại.

Thị trường điện: Chủ trương đúng đắn, cách làm hiệu quả

Phòng Điều hành giao dịch thị trường điện - Trung tâm Điều độ hệ thống điện Quốc gia

Không những thế, trong những năm gần đây, với sự chỉ đạo của Bộ Công Thương, Cục Điều tiết Điện lực, Tập đoàn Điện lực Việt Nam (EVN), Trung tâm Điều độ hệ thống điện Quốc gia cũng tích cực nghiên cứu, đề xuất các đề án đưa các loại hình nguồn như thủy điện đa mục tiêu, các nhà máy điện BOT, năng lượng tái tạo (cơ chế DPPA và các cơ chế mới khác...) tham gia thị trường, qua đó đa đạng về loại hình, tăng thị phần cũng như hiệu quả, linh hoạt hơn trong vận hành thị trường điện tại Việt Nam.

Đẩy mạnh chuyển đổi số

Một thành công lớn mà thị trường điện cạnh tranh mang lại cho các bên tham gia thị trường đó là thị trường đã thúc đẩy các đơn vị thực hiện chuyển đổi số mạnh mẽ nhằm nâng cao sức cạnh tranh của doanh nghiệp thông qua công tác quản trị, chào giá, dự báo diễn biến thị trường...

Để phục vụ công tác vận hành thị trường, EVN đã đầu tư và hoàn thành Dự án cơ sở hạ tầng công nghệ thông tin vào năm 2011 tại EVNNLDC và liên tục được nâng cấp để đảm bảo cùng với sự vận hành an toàn của hệ thống, thị trường điện Việt Nam đã vận hành liên tục, không gián đoạn vì lý do kỹ thuật một chu kỳ nào trong suốt gần 10 năm qua.

Đặc biệt, để đáp ứng tốc độ phát triển nhanh chóng của thị trường, nâng cao tính chính xác trong công tác vận hành, EVNNLDC đã rút ngắn chu kỳ khớp lệnh của thị trường điện từ 1 giờ xuống 30 phút kể từ ngày 1/9/2020. “Hiện chúng tôi đang thực hiện triển khai giai đoạn 2 (2020-2022) nhằm phục vụ VWEM và dự kiến sẽ hoàn thành trong tháng 6/2022, khi hoàn thành sẽ đảm bảo vận hành thị trường điện an toàn khi chưa có hệ thống MMS (Market Management System) mới” - ông Nguyễn Quốc Trung cho biết.

Ngoài ra, để phục vụ việc vận hành VWEM dài hạn, đáp ứng các yêu cầu của thị trường điện và nâng cấp khả năng xử lý và đồng bộ dữ liệu, đảm bảo độ chính xác và đưa chu kỳ giao dịch thị trường điện nhỏ hơn 30 phút. Hiện tại EVNNLDC đang phối hợp với Ban quản lý Dự án Đầu tư xây dựng và Công nghệ EVN (EVNCTI) thực hiện đấu thầu quốc tế để trang bị hệ thống MMS mới. Dự kiến hệ thống mới sẽ được đưa vào vận hành trong năm 2024-2025, đồng bộ theo các hạ tầng khác về đo đếm, mạng Wan TTD, SCADA/EMS mới, hạ tầng cho NLTT…

Bên cạnh đó, EVNNLDC cũng luôn kịp thời nâng cấp các hệ thống phần mềm tính toán và cập nhật cho các đơn vị phù hợp với các quy trình, quy định theo từng giai đoạn, đồng thời được các đơn vị kiểm toán độc lập, uy tín kiểm toán hàng năm bảo đảm vận hành theo đúng quy định đề ra.

Hệ thống hạ tầng cơ sở CNTT do EVNNLDC quản lý và xây dựng đáp ứng tốt nhu cầu vận hành an toàn, liên tục, tin cậy, công khai và minh bạch cho công tác điều hành thị trường điện. Hệ thống thu thập và xử lý số liệu đo đếm tại EVNNLDC hoạt động ổn định và đạt hiệu suất cao từ 99 - 100%, mạng thông tin kết nối nội bộ thị trường điện không có gián đoạn làm ảnh hưởng đến thị trường điện.
 

Quy hoạch điện VIII mới nhất: Tăng cường chuyển dịch năng lượng trong phát triển nguồn điện, đáp ứng các cam kết của Việt Nam tại COP26

Thứ ba, 19 Tháng 4 2022 02:16

Tin tức

Quy hoạch điện VIII là quy hoạch ngành quốc gia đặc biệt quan trọng, có độ phức tạp cao và được nhiều cơ quan, đơn vị, chuyên gia, nhà khoa học cũng như các địa phương trong cả nước đặc biệt quan tâm. Thời gian qua, Chính phủ đã chỉ đạo Bộ Công Thương triển khai rà soát quy hoạch một cách toàn diện, công tâm, khoa học, khách quan.

Trao đổi với Báo Công Thương, ông Hoàng Tiến Dũng - Cục trưởng Cục Điện lực và năng lượng tái tạo (Bộ Công Thương) - khẳng định, do tính chất đặc thù, quá trình lập, hoàn thiện Quy hoạch điện VIII đã trải qua nhiều bước, mất rất nhiều thời gian, đảm bảo tính toán một cách thận trọng, cân nhắc mọi yếu tố.

Hình minh họa
Ảnh minh họa

Được biết, Quy hoạch điện VIII là quy hoạch ngành quốc gia rất quan trọng, cần phải sớm ban hành để làm cơ sở triển khai đầu tư xây dựng đồng bộ nguồn và lưới điện. Thưa ông công tác rà soát quy hoạch đã được triển khai như thế nào?

Quy hoạch điện VIII được xây dựng tuân thủ các quy định tại Luật Quy hoạch và rất bài bản.

Trên cơ sở phê duyệt nhiệm vụ quy hoạch, năm 2019, 2020 và đầu năm 2021 Bộ Công Thương đã thực hiện các quy trình xây dựng Quy hoạch điện VIII trên cơ sở tổng kết, đánh giá kết quả của Quy hoạch điện VII.

Cụ thể, Bộ Công Thương đã tổ chức 02 cuộc hội thảo giữa kỳ (7/2020) và cuối kỳ (9/2020) để tham vấn cộng đồng về nội dung đề án, đăng tải toàn bộ đề án trên Cổng thông tin điện tử của Bộ, gửi lấy ý kiến về quy hoạch ngành quốc gia gồm có Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam, 15 Bộ và cơ quan ngang Bộ, các Tập đoàn, Tổng công ty trong lĩnh vực năng lượng và 63 tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương. Bộ Công Thương đã nhận được tổng số các ý kiến góp ý là 681, trong đó ý kiến từ các Bộ, ngành là 141, từ các đơn vị của Bộ Công Thương là 89, từ các đơn vị hoạt động trong ngành điện là 254, từ UBND, Sở Công Thương các tỉnh là 117 và từ tổ chức, cá nhân chuyên gia là 80.

Ông Hoàng Tiến Dũng - Cục trưởng Cục Điện lực và năng lượng tái tạo (Bộ Công Thương)
Ông Hoàng Tiến Dũng - Cục trưởng Cục Điện lực và Năng lượng tái tạo (Bộ Công Thương)

Đến tháng 3/20213, Bộ Công Thương đã báo cáo Hội đồng thẩm định và trình Thủ tướng Chính phủ Đề án Quy hoạch điện VIII. Thực hiện chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ, Phó Thủ tướng Chính phủ Lê Văn Thành yêu cầu rà soát Quy hoạch điện VIII, Bộ Công Thương tiếp tục gửi lấy ý kiến của Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam, các Bộ và cơ quan, các Tập đoàn, Tổng công ty trong lĩnh vực năng lượng đối với Đề án Quy hoạch điện VIII sau rà soát và nhận được thêm 157 ý kiến của các Bộ và cơ quan, 143 ý kiến của các Tập đoàn, Tổng công ty. Bộ Công Thương đã hoàn thiện và trình Hội đồng thẩm định đề án.

Ngày 8/10/2021, Bộ Công Thương đã có Tờ trình 6277/TTr-BCT trình Thủ tướng Chính phủ Quy hoạch điện VIII. Bộ Công Thương đã tiếp thu ý kiến của các chuyên gia, các nhà khoa học; thực hiện theo tinh thần chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ, Phó Thủ tướng Chính phủ Lê Văn Thành và cam kết của Việt Nam tại Hội nghị COP26 để hoàn thiện Quy hoạch điện VIII. Trong đó, phân tích thật kỹ để cân đối cơ cấu nguồn điện, thực hiện chuyển đổi phù hợp xu thế, hạn chế khí thải, đáp ứng yêu cầu của Nghị quyết 55 của Bộ Chính trị, Ban Bí thư. Cùng với đó, chú trọng phân bổ vùng, miền để tiết kiệm, tránh lãng phí đầu tư lưới điện truyền tải, thất thoát, hao hụt điện trong quá trình truyền tải.

Bên cạnh đó, Phó Thủ tướng Chính phủ Lê Văn Thành đã có khoảng 20 cuộc họp, làm việc với Bộ Công Thương, các Bộ, ngành, cơ quan liên quan, các chuyên gia, nhà khoa học để lãnh đạo, chỉ đạo hoàn thiện Quy hoạch điện VIII theo đúng các nghị quyết, kết luận có liên quan của Đảng, Quốc hội, Chính phủ và cam kết quốc tế của Việt Nam.

Vừa qua, Thường trực Chính phủ đã nghe Bộ Công Thương báo cáo về các nội dung hoàn thiện Quy hoạch điện VIII và đã có kết luận tại Thông báo số 92/TB-VPCP ngày 31/3/2022 của Văn phòng Chính phủ. Bộ Công Thương đã có Văn bản số 69/BC-BCT ngày 8/4/2022 báo cáo Thủ tướng Chính phủ về hoàn thiện Quy hoạch điện VIII theo kết luận của Thường trực Chính phủ. Ngày 15/4/2022, Phó Thủ tướng Chính phủ Lê Văn Thành đã chủ trì hội nghị trực tuyến với các địa phương về Quy hoạch điện VIII.

Thưa ông, Quy hoạch điện VIII và Quy hoạch phát triển năng lượng quốc gia thời kỳ 2021-2030, tầm nhìn đến 2050 theo Luật Quy hoạch và Luật Điện lực đang được hoàn thiện từ nhiệm kỳ trước. Tuy nhiên, cam kết mạnh mẽ về đảm bảo đạt mức phát thải ròng bằng 0 vào năm 2050 của Thủ tướng Chính phủ tại Hội nghị COP26, Bộ Công Thương sẽ định hướng thay đổi, hoàn thiện như thế nào về cơ cấu nguồn điện và giải pháp khai thác năng lượng sơ cấp trong Quy hoạch điện VIII và Quy hoạch tổng thể năng lượng?

Thực hiện cam kết của Thủ tướng Chính phủ tại Hội nghị COP26 trong việc đưa phát thải ròng của Việt Nam bằng 0 vào năm 2050, quan điểm ưu tiên phát triển năng lượng sạch, năng lượng tái tạo đã được định hướng trong Nghị quyết 55 của Bộ Chính trị, kết luận của Phó Thủ tướng Chính phủ Lê Văn Thành tại Thông báo số 54/TB-VPCP ngày 25/2/2022, Bộ Công Thương đã tập trung hoàn thiện Quy hoạch điện VIII lần này xoay quanh việc xây dựng chương trình phát triển nguồn điện thời kỳ 2021-2030, tầm nhìn tới năm 2045 theo hướng bền vững, dành nhiều không gian cho phát triển các nguồn năng lượng xanh, sạch và thân thiện với môi trường với chi phí sản xuất điện hợp lý, hài hòa giữa lợi ích của Nhà nước, nhà đầu tư và người sử dụng điện, đáp ứng các cam kết của Việt Nam đối với quốc tế về giảm thiểu tối đa phát thải các loại khí nhà kính gây ô nhiễm môi trường.

So với các phương án đã trình trước đây, dự thảo lần này đã giảm triệt để phát thải khí CO2 do không phát triển các nhà máy nhiệt điện than mới chưa có trong quy hoạch, dừng phát triển hoặc thay thế bằng các nguồn sử dụng nhiên liệu khác đối với một số nhà máy nhiệt điện than đã có trong quy hoạch nhưng chưa có chủ đầu tư, không được các địa phương ủng hộ. Thực hiện chuyển đổi nhiên liệu từ than sang biomass và amoniac, từ khí tự nhiên, LNG sang hydrogen khi các công nghệ sử dụng amoniac và hydrogen được kiểm chứng và thương mại hóa.

Nhờ vậy, sản lượng điện sản xuất từ các nguồn điện than có xu hướng giảm dần từ mức gần 50% hiện nay xuống còn 32% vào năm 2030 và giảm mạnh xuống còn 9,6% vào năm 2045. Năng lượng tái tạo (không tính các nguồn thủy điện) với rất nhiều ưu điểm sẽ tiếp tục được khuyến khích phát triển, đặc biệt là các nguồn điện gió trên bờ và ngoài khơi, phù hợp với quy mô của hệ thống điện theo từng giai đoạn để đảm bảo tỉ lệ nguồn điện cân đối và hài hòa. Dự kiến sản lượng điện năng từ các nguồn năng lượng tái tạo sẽ tăng dần từ mức 6% hiện nay lên tới 16% vào năm 2030 và tăng mạnh lên 32% vào năm 2045.

Thưa ông, thời gian qua Việt Nam chứng kiến sự bùng nổ của các dự án năng lượng tái tạo (NLTT), đặc biệt là điện mặt trời, điện gió, gây mất cân đối cơ cấu nguồn điện, vùng miền, khó khăn trong vận hành hệ thống điện. Thời gian tới, chiến lược phát triển NLTT thời gian tới sẽ được xây dựng thế nào? Đặc biệt, việc xây dựng Quy hoạch Điện VIII mà Bộ Công Thương đang hoàn thiện sẽ được rút kinh nghiệm ra sao?

Việc khuyến khích phát triển điện mặt trời là chủ trương đúng đắn của Nhà nước để phát triển NLTT, giảm sự phụ thuộc vào nguồn điện sử dụng nhiên liệu hóa thạch, để giảm phát thải khí gây hiệu ứng nhà kính và mục tiêu bảo vệ môi trường.

Nhờ vào cơ chế FIT, việc đầu tư phát triển điện mặt trời, điện gió đã thu hút được sự tham gia tích cực của nhiều nhà đầu tư tư nhân. Tuy nhiên trong bối cảnh công nghệ phát điện từ NLTT trên thế giới có nhiều tiến bộ, chi phí đầu tư có xu hướng giảm, quy mô NLTT trong hệ thống điện Việt Nam đã tăng đáng kể trong thời gian qua nên cơ chế FIT đã không còn phù hợp và cần phải xem xét phát triển các nguồn điện NLTT một cách công bằng, trên cơ sở cạnh tranh với các dạng năng lượng khác.

Quy hoạch điện VIII sẽ đánh giá một cách toàn diện về tiềm năng và tính khả thi phát triển NLTT trên toàn quốc, dự báo xu hướng công nghệ và giá của các loại hình NLTT trong dài hạn để đề xuất phát triển các nguồn điện NLTT một cách hợp lý, đảm bảo phát huy các thế mạnh về NLTT trên toàn quốc trên cơ sở đồng bộ với sự phát triển cơ sở hạ tầng lưới điện, không làm tăng cao chi phí vận hành hệ thống, đảm bảo giá điện hợp lý nhằm từng bước hiện thực hóa cam kết của Thủ tướng Chính phủ tại Hội nghị COP26 về trung hòa carbon vào năm 2050.

Thưa ông, có ý kiến cho rằng, dự thảo Quy hoạch điện VIII nếu không tính toán tối ưu dài hạn sẽ dẫn đến việc đầu tư mất cân đối nguồn điện giữa các vùng miền, gây khó khăn trong vận hành hệ thống và lãng phí đầu tư. Bộ Công Thương có ý kiến gì về vấn đề này?

Quy hoạch điện VIII phân chia hệ thống điện Việt Nam thành 6 tiểu vùng: Bắc bộ, Bắc Trung bộ, Trung Trung bộ, Tây Nguyên, Nam Trung bộ, Nam bộ; giữa các vùng có liên kết với nhau bằng hệ thống truyền tải điện xương sống.

Chương trình phát triển hệ thống điện của Việt Nam sẽ tính toán tối ưu phát triển nguồn điện trên toàn bộ hệ thống điện và từng tiểu vùng theo tiêu chí cực tiểu hóa chi phí sản xuất điện trong toàn bộ thời kỳ quy hoạch. Một trong những nguyên tắc để xây dựng chương trình phát triển điện lực đó là phát triển cân đối công suất nguồn trên từng tiểu vùng, đảm bảo độ tin cậy cung cấp điện trên từng hệ thống điện tiểu vùng, giảm tổn thất truyền tải liên vùng, miền.

Đến nay, cơ bản các phương án tính toán đã tối ưu. Tổng quy mô công suất nguồn điện dự kiến phát triển đến năm 2030 vào khoảng 146.000 MW. Nhu cầu công suất cực đại dự kiến vào năm 2030 vào khoảng 93.000 MW. Nguồn điện được bố trí hài hoà, đảm bảo phát huy lợi thế từng vùng miền, tiết kiệm tối đa truyền dẫn.

Về các mục tiêu phát triển năng lượng trong dự thảo Quy hoạch điện VIII

Phương án quy hoạch sau khi rà soát đáp ứng mục tiêu về tỷ trọng năng lượng tái tạo trong tổng năng lượng sơ cấp, đạt 29,5 - 36,2%, so với mức đề ra 25 - 30% vào năm 2045 như nêu tại Nghị quyết 55-NQ/TW.

Tổng công suất của các nguồn điện đến năm 2030 đạt khoảng 146 GW, cao hơn so với mức 125-130 GW nêu trong Nghị quyết 55-NQ/TW do để đáp ứng cam kết tại COP26, các nguồn năng lượng tái tạo tăng cao để bù lại các nguồn điện phát thải khí nhà kính khác. Sản lượng điện sản xuất khoảng 550-600 tỷ kWh là đáp ứng với mục tiêu đề ra tại Nghị quyết 55-NQ/TW.

 
 
 

Giờ trái đất 2022: Tắt đèn trong 1 giờ và hơn thế nữa

Thứ sáu, 25 Tháng 3 2022 02:21

Tin tức

60+ là con số mang tính biểu tượng của Giờ trái đất 2022, với thông điệp là tắt đèn trong 1 giờ, 60 phút và hơn thế nữa, để nhắc nhở mọi cá nhân, cộng đồng, doanh nghiệp về tiết kiệm năng lượng, bảo vệ môi trường...

Lan toả hành động tích cực

Với mục đích nâng cao nhận thức đối với vấn đề biến đổi khí hậu, Giờ trái đất là một chiến dịch thường niên có quy mô toàn cầu do WWF - Quỹ Quốc tế về bảo vệ thiên nhiên khởi xướng, kêu gọi người dân và doanh nghiệp tắt đèn một giờ đồng hồ.

Chia sẻ về ý nghĩa và hoạt động của sự kiện, ông Trịnh Quốc Vũ, Phó Vụ trưởng Vụ Tiết kiệm năng lượng và Phát triển bền vững (Bộ Công Thương) cho hay, Giờ trái đất là hoạt động xã hội được khởi nguồn từ Thành phố Sydney (Úc) với mục đích kêu gọi sự chung tay, đồng lòng trong các hoạt động bảo vệ môi trường, sử dụng tài nguyên thiên nhiên một cách tiết kiệm. Năm 2009, Sự kiện Giờ Trái đất lan tỏa đến Việt Nam và chỉ sau 2 năm đã thu hút được sự tham gia của 63/63 tỉnh, thành trên cả nước.

Theo ông Trịnh Quốc Vũ: “60+ là con số mang tính biểu tượng của Giờ Trái đất, với thông điệp là tắt đèn trong 1 giờ, 60 phút và hơn thế nữa, để nhắc nhở mọi cá nhân, cộng đồng, doanh nghiệp về tiết kiệm năng lượng, bảo vệ môi trường”.

63 tỉnh, thành cam kết hành động hưởng ứng chiến dịch Giờ trái đất 2022
Hằng năm, ngày càng nhiều tổ chức, doanh nghiệp, đoàn thể tổ chức hoạt động tự nguyện tham gia hưởng ứng Chiến dịch Giờ trái đất vì mục tiêu bảo vệ môi trường

Số liệu tổng kết hàng năm của Tập đoàn Điện lực Việt Nam - EVN, sản lượng điện tiết kiệm được trên cả nước trong một giờ thực hiện hành động Tắt đèn vào khoảng 500.000 kWh. Phó Vụ trưởng Vụ Tiết kiệm năng lượng và Phát triển bền vững cho rằng, đây tuy không phải là con số lớn, nhưng có ý nghĩa tinh thần tích cực. Ngày càng nhiều người tham gia vào sự kiện Tắt đèn và các hoạt động hưởng ứng chiến dịch Giờ Trái đất cho thấy ý thức của người dân, doanh nghiệp về vấn đề tiết kiệm năng lượng, bảo vệ môi trường được nâng lên.

“Không chỉ góp phần tiết kiệm một phần sản lượng điện tiêu thụ, chiến dịch Giờ trái đất 2022 sẽ góp phần nâng cao ý thức sử dụng năng lượng tiết kiệm, hiệu quả của người dân, nhằm mục tiêu phát triển kinh tế - xã hội bền vững, bảo vệ môi trường và chủ động ứng phó với hiện tượng biến đổi khí hậu toàn cầu” – ông Trịnh Quốc Vũ nói.

Thực tế, hằng năm, ngày càng nhiều tổ chức, doanh nghiệp, đoàn thể tổ chức hoạt động tự nguyện thể hiện sự tham gia hưởng ứng Chiến dịch như: tổ chức truyền thông, tuyên truyền, ký thỏa thuận tự nguyện về bảo vệ môi trường, tiết kiệm năng lượng, giảm rác thải… Điều này cho thấy sự chuyển biến tích cực của cộng đồng nói chung về nhận thức ý nghĩa, lợi ích của việc tiết kiệm năng lượng, từ đó cũng đóng góp cho lợi ích lâu dài của đất nước.

Tắt đèn không phải là cách duy nhất để tiết kiệm điện, 60+ chỉ là con số mang tính tượng trưng. Thông qua sự kiện này, Bộ Công Thương mong muốn tinh thần sử dụng năng lượng tiết kiệm, bảo vệ môi trường, giảm phát thải khí nhà kính được lan tỏa, không chỉ trong một giờ mà mọi lúc, mọi hoạt động sử dụng năng lượng của các cá nhân, tổ chức.

Nhiều chương trình thiết thực

Năng lượng có vai trò đặc biệt đối với sự phát triển kinh tế - xã hội của đất nước. Mục tiêu Việt Nam đặt ra là phải tiết kiệm từ 8 - 10% lượng năng lượng cần thiết để phát triển đất nước theo kịch bản phát triển bình thường đến năm 2030. Vì vậy, bên cạnh sự nỗ lực của cơ quan quản lý nhà nước ở trung ương, rất cần sự vào cuộc của chính quyền các cấp tại địa phương và quan trọng hơn, cần nâng cao nhận thức, trách nhiệm và thay đổi hành vi, thói quen của mọi cơ quan, tổ chức, cộng đồng và cá nhân trong việc sử dụng năng lượng tiết kiệm, hiệu quả vì sự phát triển bền vững của Việt Nam trong tương lai.

Theo đó, việc tiết điện có rất nhiều cách đơn giản và dễ thực hiện. Cách đơn giản là luôn ghi nhớ sử dụng năng lượng tiết kiệm mọi lúc, mọi nơi bằng cách tắt đèn khi ra khỏi phòng, tắt các thiết bị điện không sử dụng, bật điều hoà ở chế độ phù hợp, tốt nhất là từ 25 độ trở lên... Ngoài ra, việc thay thế các thiết bị điện cũ, tiêu tốn nhiều điện năng bằng các thiết bị hiệu suất cao cũng là một cách đơn giản, hiệu quả.

Đặc biệt, từ năm 2013, Bộ Công Thương đã thực hiện chương trình Nhãn năng lượng, nhằm cung cấp cho người dân thông tin về hiệu quả sử dụng năng lượng của các nhóm thiết bị, phương tiện sử dụng năng lượng một cách minh bạch, dễ hiểu.

Ví dụ, một máy điều hoà hiệu suất năng lượng cao đạt mức 5 sao sẽ có chi phí đầu tư ban đầu lớn hơn so với các thiết bị cũ, không tiết kiệm điện. Tuy nhiên, nếu xét hiệu quả sử dụng về lâu dài, cả chi phí tiền điện phải bỏ ra hàng tháng, trung bình sau 2-3 năm thiết bị này đã có mức tiết kiệm bằng hoặc hơn chi phí đầu tư ban đầu.

Chương trình Nhãn năng lượng được xây dựng dựa trên quy chuẩn quốc gia được thống nhất giữa Bộ Khoa học và Công nghệ và Bộ Công Thương. Các tiêu chuẩn sẽ được đánh giá lại sau 5 năm, theo hướng nâng dần lên cho phù hợp với điều kiện trong nước và xu thế phát triển của khu vực và trên thế giới. Điều này nhằm tránh việc nhập khẩu các máy móc, thiết bị tiêu tốn nhiều năng lượng vào thị trường trong nước, loại bỏ dần các công nghệ cũ, lạc hậu.

Bên cạnh đó, từ năm 2020, Bộ Công Thương cũng giới thiệu Giải thưởng hiệu suất năng lượng cao nhất. Giải thưởng nhằm chứng nhận các sản phẩm ứng dụng công nghệ hiện đại, đạt hiệu suất năng lượng vượt trội trên thị trường. Qua hai năm thực hiện, Giải thưởng đã thu hút sự tham gia của nhiều nhà sản xuất uy tín trong và ngoài nước; đồng thời chứng nhận cho nhiều sản phẩm hiệu suất cao nhất thuộc các nhóm điều hoà không khí, máy giặt, đèn led, động cơ điện... Như vậy, người tiêu dùng đã được cung cấp nhiều công cụ để đưa ra lựa chọn thông minh hơn, đem lại nhiều lợi ích cho mình và cả cộng đồng.

Giờ trái đất năm 2022 sẽ diễn ra từ 20:30 - 21:30 ngày 26/03. Người dân tham gia sự kiện bằng cách thực hiện một trong các hoạt động (tắt đèn, trồng cây xanh, phân loại rác, tiết kiệm năng lượng, di chuyển bằng phương tiện ít phát thải...), đăng tải lên các trang thông tin cá nhân với hashtag #Giờ_Trái_Đất.
 

Nguy cơ thiếu than cho sản xuất điện, Bộ Công Thương chỉ đạo khẩn

Thứ hai, 21 Tháng 3 2022 02:51

Tin tức

Nhằm đảm bảo đáp ứng nhu cầu điện tăng cao trong thời gian sắp tới, mới đây, Bộ Công Thương đã có văn bản gửi Tập đoàn Công nghiệp Than – Khoáng sản Việt Nam (TKV) và Tổng Công ty Đông Bắc thực hiện ngay các biện pháp, cung cấp đủ than cho sản xuất điện.

Cụ thể, ngày 11/3/2022 vừa qua, Bộ Công Thương đã có văn bản số 1225/BCT-DKT về việc “đảm bảo cung cấp than cho sản xuất điện”. Tại văn bản này, Bộ Công Thương đã yêu cầu Tập đoàn TKV và Tổng Công ty Đông Bắc thực hiện ngay các biện pháp đảm bảo năng lực sản xuất than, thực hiện mọi giải pháp đảm bảo cung cấp đủ than cho các nhà máy nhiệt điện theo đúng Hợp đồng mua bán/ cung cấp than đã ký (đặc biệt là các nhà máy nhiệt điện BOT sử dụng than trong nước để tránh xảy ra tình trạng phía Việt Nam phải bồi thường do ngừng máy vì thiếu nhiên liệu). Trong bất luận trường hợp nào cũng không được để thiếu than cho sản xuất điện theo cam kết tại Hợp đồng mua bán/ cung cấp than đã ký. Bộ Công Thương cũng yêu cầu EVN chỉ đạo Trung tâm Điều độ Hệ thống điện Quốc gia có giải pháp điều độ phù hợp với tình hình thực tế cũng như thông báo kế hoạch huy động cập nhật hàng tháng cho Chủ đầu tư các nhà máy nhiệt điện than để kịp thời thu xếp nguồn than cho sản xuất điện.

Trước đó, Bộ Công Thương đã nhận được một số văn bản của một số Chủ đầu tư nhà máy nhiệt điện than báo cáo về việc TKV và Tổng Công ty Đông Bắc cung cấp không đủ khối lượng than trong 2 tháng đầu năm 2022 theo Hợp đồng mua bán/ cung cấp than đã ký. Số liệu đã được báo cáo Bộ Công Thương cho thấy trong tháng 2 vừa qua, tổng khối lượng than thực cấp của Tập đoàn TKV và Tổng Công ty Đông Bắc cấp cho các nhà máy nhiệt điện than của EVN chỉ tương đương 69,24% khối lượng hợp đồng đã ký và thấp hơn nhiều so với nhu cầu vận hành của các nhà máy này. Đặc biệt, nhà máy Nhiệt điện than BOT Vĩnh Tân 1 cũng không được cung cấp đủ than theo như hợp đồng cung cấp than đã ký từ cuối năm 2013 và như vậy có thể dẫn tới nguy cơ phía Việt Nam phải bồi thường do ngừng máy vì thiếu nhiên liệu.

Trong một văn bản của Tập đoàn TKV, một trong những nguyên nhân dẫn tới việc không cung cấp đủ than cho sản xuất điện trong thời gian vừa qua là do ảnh hưởng của tình hình dịch bệnh COVID-19 dẫn đến thiếu hụt nhân lực làm việc tại các mỏ than. Bên cạnh tình hình dịch bệnh COVID-19 vẫn đang tiếp tục diễn biến phức tạp, đặc biệt số ca nhiễm tăng mạnh từ sau Tết Nguyên đán Nhâm Dần thì một diễn biến khác hết sức đáng chú ý tác động đến thị trường năng lượng quốc tế là cuộc xung đột Nga – Ucraina. Trong những ngày từ cuối tháng 2 trở lại đây, giá các loại nhiên liệu như dầu, khí, xăng và cả than ở nhiều thị trường quốc tế đã liên tục tăng cao. Việc vận chuyển nhiên liệu bằng các phương thức vận tải đều có nhiều khó khăn do các lệnh trừng phạt, kể cả các chuyến tàu biển vận chuyển than. Điều này không chỉ làm hạn chế khối lượng than lưu thông trên thị trường mà còn làm giá than quốc tế cũng đã tăng cao kỷ lục chưa từng có so với trước đây.

 
 
 

Trang 1 trong tổng số 4 trang