Công ty Thủy điện Ialy phấn đấu đạt 4,907 tỷ kWh điện năm 2021

Năm 2021, Công ty Thủy điện Ialy đặt mục tiêu quản lý vận hành tin cậy, an toàn 03 nhà máy thuỷ điện (NMTĐ), tuân thủ quy trình vận hành liên hồ chứa, phấn đấu đạt sản lượng 4,907 tỷ kWh điện.

Cụ thể, thuỷ điện Ialy phấn đấu sản xuất 3,344 tỷ kWh, NMTĐ Sê San 3 là 1,199 tỷ kWh, NMTĐ Pleikrông là 364 triệu kWh.

Công ty Thủy điện Ialy phấn đấu đạt 4,907 tỷ kWh điện năm 2021
Công ty Thủy điện Ialy phấn đấu đạt 4,907 tỷ kWh điện năm 2021

Đại diện Công ty cho biết, năm 2021, vẫn còn gặp nhiều khó khăn tác động trực tiếp đến hoạt như: tình hình thời tiết diễn biến khó lường, khả năng cao tiếp diễn hiện tượng Elnino. Tình hình dịch bệnh COVID-19 vẫn đang diễn biến phức tạp, có thể tác động trực tiếp đến các hoạt động sản xuất - kinh doanh của Công ty. Công ty vừa vận hành các nhà máy, vừa phối hợp triển khai khảo sát và chuẩn bị đầu tư nhà máy Ialy mở rộng gây tiềm ẩn nhiều rủi ro về an toàn, an ninh cho sản xuất.

Vì vậy để đạt được mục tiêu trên ngay từ đầu năm, Công ty đã yêu cầu các đơn vị xây dựng kế hoạch triển khai công việc, kế hoạch nhiệm vụ các chủ đề. Thực hiện tốt công tác quản lý an toàn đập theo Nghị định 114/2018/NĐ-CP ngày 04/9/2018 của Chính phủ; Vận hành các hồ chứa tuân thủ nghiêm quy trình vận hành liên hồ chứa ban hành theo Quyết định số 215/QĐ-TTg ngày 13/02/2018 của Chính Phủ; Vận hành đảm bảo an toàn hạ du trong quá trình xả lũ và trong mùa khô.

Cùng với đó, thực hiện tốt công tác Quản lý hồ sơ môi trường và quản lý chất thải nguy hại; không để xảy ra sự cố môi trường; không bị cơ quan quản lý nhà nước phạt vì vi phạm pháp luật về bảo vệ môi trường. Phối hợp với các ngành chức năng, quan hệ tốt với địa phương giữ vững an ninh chính trị, trật tự xã hội khu vực Công ty đóng chân và vùng lòng hồ khu vực Công ty quản lý.

Công ty tiếp tục đẩy mạnh ứng dụng công nghệ thông tin vào quản lý và sản xuất; Khai thác hiệu quả các phần mềm dùng chung của EVN; Xây dựng kế hoạch công tác sáng kiến, triển khai ngay từ đầu năm và phổ biến đến các đơn vị, CBCNV;

Các phân xưởng vận hành duy trì kỷ luật vận hành, thực hiện nghiêm các quy trình, quy định về điều độ hệ thống điện, tuân thủ quy trình thao tác; Sử dụng hiệu quả module phần mềm RCM trong phần mềm quản lý kỹ thuật. Thực hiện nghiêm công tác an toàn – vệ sinh lao động – phòng chống cháy nổ, tổ chức đào tạo quy trình kỹ thuật an toàn mới đến từng người lao động để hiểu và thực hiện đúng; Đảm bảo không để xảy ra tai nạn lao động, cháy nổ tại các vị trí do Công ty quản lý.

Được biết, trong năm 2020, Công ty Thủy điện Ialy sản xuất 3 nhà máy của Công ty sản xuất được 4,152 tỷ kWh đạt 101% kế hoạch điều chỉnh. Công ty thực hiện đầy đủ, kịp thời, đúng quy định nghĩa vụ nộp ngân sách đối với nhà nước, địa phương 2 tỉnh Gia Lai, Kon Tum và Quỹ phát triển rừng Việt Nam với tổng số tiền phải nộp ước là 786 tỷ đồng.

Công ty Thủy điện Ialy phấn đấu đạt 4,907 tỷ kWh điện năm 2021