Cải tạo nâng cấp hệ thống máy cắt chân không và hệ thống bảo vệ thanh cái

Cho đến nay tháng 2/2008 Công ty VATCO đã triển khai hoàn thành 2 dự án “Cung cấp và lắp đặt các bộ bảo vệ rơle kỹ thuật số cho hệ thống thanh cái và trọn bộ hệ thống máy cắt khí SF6 cho trạm OPY-220 KV” và  hợp đồng “Cung cấp và lắp đặt trọn bộ phân doạn 2BA-6,3KV bằng hệ thống hợp bộ máy cắt chân không” cho Công ty Cổ phần Nhiệt điện Phả Lại. Với việc triển khai 2 dự án trên Vatco đã từng bước khẳng định năng lực của mình trong việc thực hiện các dự án với mô hình kết hợp của nhiêu khâu: từ tư vấn thiết kế , thí nghiệm cho đến thi công, xây dựng và cung cấp lắp đặt. Trong quá trình thực hiện, công ty VATCO đã nhận được rất nhiều sự hỗ trợ của các đơn vị để hoàn thành dự án như: Công ty tư vấn điện 1, Công ty tư vấn Xây dựng, Trung tâm thí nghiệm điện, Công ty xây lắp 4, Công ty 3C … và hỗ trợ kỹ thuật của một số hãng như: AREVA-TD, SIEMENS, SCHNEIDER…đặc biệt sự giúp đỡ và hỗ trợ trong quá trình triển khai của Công ty Nhiệt điện Phả Lại và Tổng công ty Điện Lực là yếu tố quan trọng mang đến thành công cho chúng tôi trong việc hoàn thành dự án một cách tốt đẹp.

 

Hệ thống mới

Hệ thống cũ

Cải tạo nâng cấp hệ thống máy cắt chân không và hệ thống bảo vệ thanh cái